Overheveling Wlz-behandeling naar Zvw voorlopig van de baan

| Wlz, Zvw

Geplaatst op: 7 juli 2022

Wlz-behandeling naar Zvw

Minister Helder schreef deze week in haar brief ‘Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen”(WOZO) dat een overheveling van behandeling van Wlz naar Zvw per 2025 niet mogelijk is.

In de kamerbrief geeft ze aan: “Veldpartijen hebben aangegeven dat een zorgvuldige overheveling per 2025 een ongewenst hoge druk zet op de (continuïteit van) zorgverlening aan de meest kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. Deze ingrijpende wijziging van de Wlz vergt een wetswijziging met een zorgvuldig implementatie- en transitietraject en wordt daarom niet mogelijk geacht per 2025.”

Vervolg

De minister is bereid met de zorgpartijen om tafel te gaan zitten, op voorwaarde dat de ingeplande bezuiniging van 170 miljoen euro op een andere manier wordt gerealiseerd. Dat zal gaan via aanpassing van prestatie- en tariefregulering door de NZa.

Verplichte afspraken

Daarnaast moeten er ‘niet-vrijblijvende afspraken’ worden gemaakt over de 24/7 beschikbaarheid van medisch-generalistische zorg voor kwetsbare mensen thuis in een geclusterde woonvorm en in een instelling. Op langere termijn moet de bestaande ongelijkheid en onduidelijkheid tussen mensen op een plek met en zonder behandeling verdwijnen.

Bron: Rijksoverheid

 

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.