Ontwikkeling handreiking pgb-tarieven Wmo en Jeugdwet

| Jeugdwet, Wmo

Geplaatst op: 28 september 2023

Handreiking pgb-tarieven Wmo en Jeugdwet

Gemeenten hebben beleidsvrijheid bij het vaststellen van pgb-tarieven. Zij moeten zorgen dat de tarieven toereikend zijn en de wijze waarop de hoogte van het pgb wordt vastgesteld, beschrijven in een verordening. Nu hanteren gemeenten verschillende methoden om tot tarieven voor het pgb te komen. De pgb-tarieven zijn niet altijd even eenduidig, overzichtelijk en goed uitlegbaar.

Om gemeenten handvatten te bieden bij het bepalen en onderbouwen van pgb-tarieven werkt Sira Consulting daarom in opdracht van het ministerie van VWS aan een handreiking

Inbreng BVKZ leden

Om de handreiking zo goed mogelijk te laten aansluiten op de praktijk hebben zij ook een aantal BVKZ leden betrokken. Deze week namen deze leden deel aan een bijeenkomst waarin zij hun inzichten, feedback en suggesties op de tariefstelling in het concept konden delen. 

Het bureau heeft hun inbreng als zeer positief ervaren en gaat aan de slag met de verdere uitwerking. Mogelijk dat zij het concept nog eens ter toetsing aan ons willen voorleggen. Als u belangstelling hebt om mee te lezen of mee te denken, laat dit ons weten via [email protected] 

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen via onze website en nieuwsbrief..

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.