Onderzoek zorgbehoefte zorgprofiel VG7

Gehandicaptenzorg

Geplaatst op: 17 juni 2021

Rond het organiseren van goede zorg voor mensen met een VG7-indicatie bestaan diverse knelpunten. Om deze knelpunten adequaat te kunnen oplossen wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) inzicht in de onderliggende problemen waardoor de knelpunten ontstaan. Bureau HHM doet hier, in opdracht van het ministerie van VWS, onderzoek naar.

Het is BVKZ opgevallen dat haar leden, vanuit een iets andere benadering, er regelmatig in slagen om mensen met een ernstige verstandelijke beperking en probleemgedrag succesvol en langdurig zorg te bieden, daar waar dat elders eerder (herhaaldelijk) niet is gelukt. Daarom is het naar de overtuiging van BVKZ van groot belang om in het genoemde onderzoek ook goed te kijken wat daarbij de succesfactoren zijn. BVKZ roept u, onze leden, daarom van harte op om deel te nemen aan de uitvraag. 

Uitgangspunt voor voorliggend onderzoek is de zorgbehoefte van mensen die onder het zorgprofiel VG7 vallen en wat nodig is voor het kwalitatief goed organiseren van de zorg die bij die zorgbehoefte hoort. De volgende hoofdvraag staat centraal: ‘Wat is het onderliggende probleem van de geuite signalen en de zichtbare knelpunten rond de zorg voor mensen met een VG7-indicatie?’

Onderdeel van dit onderzoek is een online uitvraag onder aanbieders met cliënten met een VG7-indicatie in zorg. Via deze uitvraag wil VWS zicht krijgen op de (omvang) doelgroep, inzet van meer zorg, verblijfssetting en knelpunten. Dit onderzoek vindt plaats in de periode juni-juli en kent dus een zeer korte doorlooptijd. De sluitingsdatum van de online uitvraag is daarom 2 juli. We hopen dat u in gelegenheid bent om de online uitvraag in te vullen. We verwachten dat dit 30 tot 45 minuten van uw tijd in beslag neemt. 

Deelnemen aan het onderzoek

Heeft u vragen? Neem gerust contact met één van de betrokken onderzoekers van Bureau HHM:

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.