Ondersteuning bij aanbesteding: voorkom onbedoelde uitsluiting door Corona-effecten

Jeugdzorg | Jeugdwet, Wmo

Geplaatst op: 10 juni 2022

Voorkom onbedoelde uitsluiting door Corona-effecten

Gemeenten en zorgregio’s gebruiken in een aanbesteding vaak een standaardbepaling, om ervoor te zorgen dat alleen aanbieders met een goede vermogenspositie mee kunnen doen. Hierdoor worden aanbieders uitgesloten die door corona tijdelijk in zwaar weer zijn beland. Het Ketenbureau helpt met een bepaling die dit voorkomt.

Waarom een vermogenstoets?

Wanneer een gemeente of een zorgregio besluit om jeugdzorg of maatschappelijke ondersteuning (opnieuw) aan te besteden, worden zorgaanbieders op verschillende aspecten beoordeeld. Daar worden geschiktheidseisen en selectiecriteria voor gehanteerd. Het doel is om alleen met díe partijen in zee te gaan die naar verwachting de komende jaren stabiele en betrouwbare samenwerkingspartners zullen zijn. Als geschiktheidseis wordt doorgaans ook een vermogenstoets opgenomen. Met die toets wordt een inschatting gemaakt of de zorgaanbieder naar verwachting voldoende vermogen en middelen heeft om financieel stabiel te functioneren. Dat is een belangrijk uitgangspunt om continuïteit van zorg te waarborgen voor de (kwetsbare) cliënten.

Wat betekent dat voor aanbieders die door corona zijn geraakt?

Helaas zijn de afgelopen twee coronajaren een flink aantal zorgaanbieders in een financieel kwetsbare positie beland. De omzet liep terug terwijl de kosten van ziekteverzuim, vervangend personeel en andere maatregelen doorliepen of zelfs opgelopen zijn. De regelingen voor omzetgarantie zijn van korte duur geweest, en veel gemeenten gaan bovendien terughoudend om met het vergoeden van meerkosten. Een aantal zorgaanbieders staat er daardoor financieel niet sterk voor, zonder dat ze daar zelf veel aan kunnen doen. De meeste van deze aanbieders komen er naar verwachting met een aantal jaar reguliere omzet weer zelfstandig bovenop.

Hoe voorkom je onbedoelde uitsluiting?

Wanneer gemeenten en zorgregio’s in een nieuwe aanbesteding de reguliere vermogenstoets hanteren, vallen deze aanbieders mogelijk onbedoeld buiten de aanbesteding. Op die manier worden ze door corona wel erg hard geraakt; ze krijgen niet alleen de gederfde omzet en gemaakte meerkosten voor hun rekening, maar verliezen ook hun positie in het zorglandschap. En nog belangrijker: deze uitsluiting is voor gemeenten en de cliënten vaak zeer nadelig. Gelukkig is hier eenvoudig wat aan te doen, door de standaardformulering zodanig aan te passen dat de jaren waarin corona effect heeft gehad op de omzet buiten beschouwing gelaten kunnen worden. Het Ketenbureau heeft hiervoor een tekst ontwikkeld die opgenomen kan worden als alternatieve geschiktheidseis.

Meer weten?

Loopt er in uw regio nu of binnenkort een aanbesteding Jeugdwet of Wmo? Dan helpen de regioadviseurs van het Ketenbureau i-sociaal domein u graag verder.

Bron: iSociaal Domein

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.