Onafhankelijke deskundige en de Wet zorg en dwang

Zorgmedewerkers, Zorgaanbieders | Wzd

Geplaatst op: 18 mei 2022

Onafhankelijke deskundige Wzd

onafhankelijke-deskundige-wzdVWS heeft de conceptversie gepubliceerd van een wijziging van het Besluit zorg en dwang. Hierin worden de eisen benoemd waaraan iemand moet voldoen om te kunnen optreden als onafhankelijke deskundige. De onafhankelijke deskundige wordt, in het kader van het stappenplan, geraadpleegd als het niet gelukt is om de onvrijwillige zorg binnen zes maanden af te bouwen. Deze conceptversie is gepubliceerd en u heeft gelegenheid om op deze tekst te reageren. Reacties moeten uiterlijk op 23 mei geplaatst worden.

Reageren op de internetconsultatie

Onafhankelijke deskundige

Sinds november 2021 is de externe deskundige in de Wet zorg en dwang (Wzd) vervangen door de onaf­hankelijke deskundige. Een externe deskundige, de naam zegt het al, mocht niet werkzaam zijn bij de zorg­organisatie die de cliënt, over wie advies wordt gevraagd, onvrijwillige zorg verleent. Voor de onafhankelijke deskundige geldt dit vereiste niet. De zorgverantwoordelijke heeft sinds deze wijziging dus de mogelijkheid om een externe dan wel een interne deskundige te raadplegen.

Eisen onafhankelijke deskundige

Om als externe deskundige te kunnen optreden moest een zorgverlener aan een aantal eisen voldoen. Die eisen zijn opgenomen in het Besluit zorg en dwang. Ook de onaf­hankelijke deskundige moet aan een aantal eisen voldoen. In de concepttekst worden de volgende eisen genoemd:

  • de betreffende persoon is zorgverlener of een deskundige op het gebied van langdurige of intensieve zorg;
  • hij / zij moet aantoonbare kennis en ervaring hebben met de onvrijwillige zorg die aan de betrokken cliënt wordt verleend;
  • hij / zij moet aantoonbaar kennis en ervaring hebben ten aanzien van het voor­komen en afbouwen van de onvrijwillige zorg voor de doelgroep waartoe de cliënt om wie het gaat behoort;
  • hij / zij is gedurende ten minste één jaar niet betrokken geweest bij de behande­ling van de zorg aan de cliënt om wie het gaat en functioneert onafhankelijk van de zorgaanbieder.

Standpunt BVKZ

De voorgestelde wijziging vergroot de mogelijkheden van de zorgverantwoordelijke om ten aanzien van iedere cliënt individueel te beoordelen welke deskundige het best gekwalificeerd is om advies uit te brengen. Daarmee draagt de wijziging eraan bij dat onvrijwillige zorg tijdig afgebouwd kan worden. Wij steunen de voorgestelde wijziging daarom van harte.

In overleg met de coalitie Wzd waarin we samenwerken met verschillende branches op het gebied van de Wzd hebben we besproken om gezamenlijk een reactie te sturen. Daarnaast hebben we verzocht om  de zinsnede en functioneert onafhankelijk van de zorgaanbieder” beter toe te lichten omdat dit de implementatie ten goede zal komen.

Onze reactie vindt u hier

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.