OMT adviseert over versoepelingen verpleeghuiszorg

Verpleeghuiszorg

Geplaatst op: 8 april 2021

Het vaccineren van de bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg is op veel locaties afgerond en de vaccinatie van ouderen thuis vordert gestaag. Als gevolg hiervan zien we dat het aantal besmettingen en de sterfte daalt. Daarom heeft het kabinet aan het OMT gevraagd een samenhangend advies uit te brengen over de mogelijkheden om coronamaatregelen voor deze doelgroepen op verantwoorde wijze te versoepelen. De vraag daarbij is ook onder welke randvoorwaarden mogelijke versoepeling kan plaatsvinden.

Het OMT geeft aan dat bij de huidige infectiedruk de stringentere maatregelen voor bewoners van verpleeghuizen kunnen worden losgelaten. Hiermee worden de maatregelen die voor deze bewoners gelden in lijn gebracht met de maatregelen voor de rest van de samenleving. Dit betekent dat de volgende versoepelingen kunnen worden overwogen bij een hoge vaccinatiegraad (ca 80% of hoger) van de bewoners:

  • Op de eigen kamer van een volledig gevaccineerde bewoner kan worden afgezien van het dragen van een mondneusmasker en het afstand houden van bezoekers. Bezoekers dienen bij voorkeur zelf ook gevaccineerd te zijn of zich te laten testen voorafgaand aan het bezoek;
  • De omvang van de vaste groep van volledig gevaccineerde bewoners bij groepsactiviteiten kan enigszins verruimd worden, hoewel het advies nog steeds is geen cliënten of bezoekers van buiten de instelling toe te laten tot groepsactiviteiten.
  • Inzet van vrijwilligers in de instelling is weer mogelijk. Vrijwilligers dienen een chirurgisch mondneusmasker type II te dragen;
  • Niet-medische contactberoepen zoals kappers kunnen weer worden toegelaten. Zij dienen een chirurgisch mondneusmasker type II te dragen;
  • Voor zorgmedewerkers is het mogelijk om bepaalde essentiële trainingen weer te volgen. Zorgmedewerkers dragen daarbij een chirurgisch mondneusmasker type II.

Overige punten uit het OMT-advies

In het OMT-advies staat nog een aantal belangrijke aandachtspunten:

  • Het blijft nodig blijft om in openbare ruimtes binnen het verpleeghuis de basisregels, zoals de afstandsregels en handhygiëne, in acht te nemen.
  •  Zorgmedewerkers blijven preventief persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken conform de voor de sector geldende richtlijnen.
  • Testen en isolatie bij klachten van bewoners blijven nodig.
  • Bij activiteiten buiten de instelling (zoals bezoek en logeren) moeten de algemeen geldende adviezen zoals bezoekersaantallen nog steeds worden opgevolgd. Bij logeren wordt geadviseerd het aantal adressen waar een bewoner logeert te beperken tot 1 of 2 vaste adressen.

Het OMT-advies biedt verpleeghuizen de mogelijkheid om op een verantwoorde manier meer ruimte te geven aan hun bewoners en hun naasten. Ook geeft het een kader met voorwaarden en aandachtspunten dat verpleeghuizen kunnen gebruiken bij het opstellen van hun beleid, passend bij hun praktijk. De minister hecht eraan te benadrukken dat zorgorganisaties bij het maken van hun afweging slechts die beperkingen in stand houden die voor de gegeven, lokale situatie nodig zijn. Belangrijk blijft dat de zorgorganisatie een proportionaliteitsafweging maakt als het nodig is maatregelen te treffen of in stand te laten. De IGJ houdt hierop toezicht.

Meer weten

Kamerbrief 

Het advies van het OMT

Bijlage bij het advies van het OMT

Handreiking bezoek en sociaal contact voor de verpleeghuiszorg

Bron: waardigheid en trots op locatie

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.