NZa maakt declaratie medische verklaring mogelijk voor Wzd

Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg | Zvw

Geplaatst op: 24 juni 2021

Specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijke gehandicaptenzorg, die een medische verklaring opstellen in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd), kunnen deze met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 declareren. Daarvoor heeft de NZa een nieuwe prestatie in de Beleidsregel overige geneeskundige zorg 2021 gepubliceerd.

De medische verklaring is van belang voor (kwetsbare) personen die geen indicatie hebben voor de Wet langdurige zorg en vallen onder de Zorgverzekeringswet. Soms vormen deze mensen een gevaar voor zichzelf of hun omgeving. Als het nodig is om hen onvrijwillig op te laten nemen is een medische verklaring nodig.

Het gaat om een verklaring van een ter zake kundige arts die niet bij diens behandeling is betrokken. Dit kost tijd en inzet van deze arts. Tot nu toe konden deze kosten in de Zorgverzekeringswet niet gedeclareerd worden. In de Wet langdurige zorg kon dat al wel.

Prestatie en tariefbeschikking overige geneeskundige zorg

Bron: NZa

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.