Nieuwe tarieven 2022 Nza

Zorgaanbieders

Geplaatst op: 14 oktober 2021

Op donderdag 23 september heeft het kabinet besloten om vanaf 2022 voor de zorgsalarissen 675 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen. De Nederlandse Zorgautoriteit verwerkt deze extra gelden zo snel mogelijk in de tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2022. Voor een aantal sectoren betekent dit een wijziging van de eerder vastgestelde bedragen.

De kosten van zorg bestaan voornamelijk uit loon en materiaal. Voor beide kostensoorten bestaan prijsindexcijfers gebaseerd op cijfers van het Centraal Planbureau. Voor loon is dit de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling. Deze wordt ten behoeve van de salarisstijging verhoogd. Daarnaast maken zij op verzoek van VWS van de gelegenheid gebruik om meteen de meest recente prijsindexcijfers te verwerken. De verwachting is namelijk dat dit leidt tot kleinere nacalculaties over 2022. Hoe deze aanpassingen zich vertalen in de nieuwe bedragen, verschilt per zorgsector en soms ook binnen een zorgsector. Daarom hebben zij in een informatiekaart op een rijtje gezet welke indexcijfers zijn gehanteerd en hoe de resulterende tariefaanpassingen er per sector in grote lijnen uitzien.

Informatiekaart

Bron: Nza

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.