Nieuwe aansluitingen op het PGB portaal – update

pgb-zorgverleners

Geplaatst op: 16 september 2021

In onze laatste openbare nieuwsbrief hebben we u op de hoogte gebracht van de aansluitingen op het PGB Portaal in juni van het zorgkantoor Zilveren Kruis in de regio’s Kennemerland, Rotterdam en Amsterdam. De budgethouders of vertegenwoordigers en zorgverleners kunnen nu hun administratie doen in het nieuwe portaal.

Aansluitingen in oktober

In oktober zullen ongeveer 6200 budgethouders van Zilveren Kruis in de regio’s Utrecht en Haaglanden toegang krijgen tot het portaal. Het streven is dat dan alle overige zorgkantoren van Zilveren Kruis worden aangesloten, waardoor het PGB Portaal toegankelijk wordt voor alle budgethouders en de zorgverleners die vallen onder dit zorgkantoor.

Ook het zorgkantoor CZ is inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor zorgkantoren in diverse regio’s (zie ook de informatie op onze site). Bent u zorgverlener in de regio Haaglanden dan heeft u als zorgverlener hierover een brief ontvangen van het zorgkantoor CZ. Is dit niet het geval dan horen we dit graag!

Het streven is om eind dit jaar ruim 50% van de Wlz-budgethouders toegang te bieden tot het portaal. In de eerst helft van 2022 staan de overige vijftien zorgkantoorregio’s gepland. Op dat moment hebben dan alle Wlz-budgethouders toegang tot het PGB Portaal.

Aansluitingen 1e groep gemeente PGB2.0

In het derde kwartaal van 2021 starten de voorbereidingen voor de aansluiting van een eerste groep gemeenten op PGB2.0. De werving is gestart en de eerste geïnteresseerde gemeenten hebben zich gemeld.

Wat doet BVKZ?

BVKZ is betrokken bij de ontwikkeling en invoering van het portaal. Uitgangspunt is dat het portaal voor alle gebruikers veilig, overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en eenvoudig is en dat de administratieve lasten beperkt zijn. Gezien het enthousiasme onder de gebruikers hopen we op een stijging van het aantal gebruikers dit jaar. Volg de berichten over de ontwikkelingen op onze site onder het kopje overige nieuws.

Concreet ondersteunen we op dit moment de zorgkantoren bij het bereiken van zoveel mogelijk zorgverleners zodat de voorbereidingen tijdig starten en zorgverleners op de hoogte zijn van de veranderingen en vooral de mogelijkheden.

Heeft u vragen over het portaal? Neem contact op met ons via [email protected].

Meer informatie voor zorgverleners

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.