Nieuw kabinet moet reikwijdte Jeugdwet bepalen

jeugdwet

Geplaatst op: 29 april 2021

De reikwijdte van de Jeugdwet, de beleidsvrijheid van gemeenten en überhaupt de vraag of (alle) jeugdzorg wel bij gemeenten thuishoort. Deze fundamentele vragen moet een nieuw kabinet zich stellen. Zonder expliciete grenzen aan de Jeugdwet, kunnen gemeenten nauwelijks ‘nee’ verkopen.

‘Gezien beperkte maatschappelijke tolerantie voor verschillen ligt hier een opdracht voor het rijk om aan te geven hoe smal of breed het voorzieningenniveau ten minste zou moeten zijn.’ Dat stelt de commissie Sint in haar vrijdag verschenen rapport ‘Maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet’. Deze commissie heeft op verzoek van rijk en gemeenten maatregelen in kaart gebracht die tot een toekomstbestendig jeugdstelsel moeten leiden. Aan de hand van de fundamentele vragen schetst de commissie drie scenario’s:

  1. geen wijzigingen in het stelsel;
  2. begrenzen van de jeugdhulpplicht langs de lijn van de zwaarte van de problematiek;
  3. en het recht op jeugdhulp vervangen door prioritering door gemeenten.

Het eerste scenario (geen stelselwijzigingen) levert geen structurele beheersing van de kosten van het jeugdstelsel op. Het begrenzen van de jeugdhulpplicht voor gemeenten (het tweede hoofdscenario) is de ‘meest inhoudelijke manier om de kosten af te bakenen’, stelt de commissie Sint. Het staat gemeenten daarbij vrij om er een schepje bovenop te doen, vanuit eigen middelen. Het effect op de kosten kan nog niet worden berekend; dat is afhankelijk van welke hulp en zorg wel en niet meer onder de jeugdhulplicht gaan vallen. De commissie adviseert bij dit scenario ook de medische verwijsroute te beperken. Nu hebben gemeenten grip noch zicht op de verwijzingen van onder meer huisartsen en specialisten. ‘Het verwijsrecht van wettelijke verwijzers zou in ieder geval expliciet ingeperkt moeten worden tot de afbakening van de Jeugdwet.’

Lees meer: Binnenlands Bestuur

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.