Niet-gecontracteerde GGZ zorg 2016-2019

GGZ

Geplaatst op: 13 januari 2022

Niet-gecontracteerde GGZ zorg 2016-2019

niet-gecontracteerde-ggz-zorg-2016-2019Deze week stuurde staatssecretaris Blokhuis de monitor niet-gecontracteerde GGZ 2016-2019 aan de Tweede Kamer. Tijdens de looptijd van het bestuurlijk akkoord ggz 2019-2022 monitort Vektis de omvang van de niet-gecontracteerde ggz (Vektis verzamelt en analyseert declaratiedata uit de zorg).

De belangrijkste bevindingen

  • De omvang van de totale kosten van de niet-gecontracteerde ggz stabiliseert in 2019 op 8% (€ 303 mln.).
  • Het aandeel patiënten dat in 2019 gebruikmaakt van niet-gecontracteerde ggz stabiliseert op 11,6% (in 2016 8,8%; in 2017 9,9%; in 2018 11,6%).
  • Er is een verband tussen de grootte van de aanbieder en de contractstatus: hoe kleiner, hoe vaker niet-gecontracteerd. Er zijn veel aanbieders (ca 7.000) actief met een beperkte omzet (< € 100.000 euro). Deze aanbieders leveren in totaal slechts 5% van de kosten ggz. Van deze kosten is 33% niet-gecontracteerd. De 51 grootste aanbieders (omzet > € 10 mln.) leveren 80% van de kosten ggz. Van deze kosten is 3% niet-gecontracteerd.
  • Er zijn 30 grote niet-gecontracteerde aanbieders actief. Deze 30 aanbieders – met een elk een omzet van meer dan € 1,5 mln. – leveren de helft van de niet-gecontracteerde ggz. Van deze 30 aanbieders hebben er twintig met geen enkele zorgverzekeraar een contract.
  • De groei van de niet-gecontracteerde ggz tussen 2016-2018 vond vooral plaats in de gespecialiseerde ggz, en minder in de basis ggz.
  • De groei van de niet-gecontracteerde ggz tussen 2016-2018 vond plaats bij de volgende type aanbieders: psychologische zorgverleners, aanbieders van ambulante zorg, overige aanbieders. Niet bij vrijgevestigde psychiaters en aanbieders van verslavingszorg

Het onderzoek van Vektis geeft deze cijfers op basis van declaratiedata. De komende maanden wordt verder kwalitatief onderzoek gedaan naar de achtergrond van deze cijfers.  Het is aan het nieuwe kabinet om te besluiten of naast de maatregelen uit het Bestuurlijk akkoord ggz 2019-2022 nog aanvullende maatregelen nodig zijn om de contractering in de ggz te bevorderen.

Lees hier het Vektis-rapport

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.