Nacalculatie Wlz 2020

kleinschalige woonvormen, Verpleeghuiszorg, pgb, Wlz

Geplaatst op: 18 maart 2021

De NZa heeft de aanleveringsdatum voor de nacalculatie 2020 uitgesteld voor zorgaanbieders die kwaliteitsgelden hebben. De nieuwe termijn van indiening van de nacalculatie 2020 bij de NZa is verlengd tot 1 juli 2021. Zorgaanbieders zonder kwaliteitsgelden houden de indieningstermijn van de nacalculatie 2020 bij de NZa tot 1 juni 2021. In uitzonderlijke gevallen is na beide genoemde data individueel uitstel mogelijk

Uitstel nodig?

Als zorgaanbieders merken dat ze de indieningstermijn niet gaan halen moeten zij eerst contact opnemen met het zorgkantoor. Het zorgkantoor gaat dan samen met de zorgaanbieder kijken of uitstel nodig is. Daarvoor moet men zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor 18 mei 2021 (of voor 1 juni 2021 voor zorgaanbieders die kwaliteitsgelden hebben) contact opnemen met het zorgkantoor.

Accountantsprotocol verantwoording kwaliteitsbudget 2020

Dit document is gepubliceerd en geactualiseerd naar de situatie van 2020. Vanwege het uitstel voor de indiening van de nacalculatie zijn de deadlines voor de aanlevering van de verantwoording van het kwaliteitsbudget aangepast. De data zijn nu als volgt:

1 april – Aanlevering realisatie kwaliteitsbudget in Vektis-portaal
1 mei –  Indiening conceptrondrekenmodel kwaliteitsbudget bij zorgkantoor
15 mei – Indiening gewaarmerkt rondrekenmodel en rapport van feitelijke bevindingen aan zorgkantoor
1 juni – Eenzijdige indiening nacalculatie bij NZa door zorgaanbieders met kwaliteitsbudget
1 juli – Tweezijdige indiening nacalculatie bij NZa door zorgaanbieders met kwaliteitsbudget

Bron:ZN

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.