Naar domeinoverstijgende financiering van zorg in onderwijstijd

Jeugdzorg

Geplaatst op: 8 december 2022

Domeinoverstijgende financiering zorg in onderwijstijd

De Ministeries van VWS en OCW werken samen aan de uitwerking van de afspraak in het regeerakkoord, om te komen tot een betere financiering van zorg in onderwijstijd voor kinderen met complexe problematiek op scholen in het speciaal onderwijs cluster 3 en 4. Deze week stuurde staatssecretaris van Ooijen het onderzoeksrapport ‘naar collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd’ naar de Tweede Kamer. Hij zal uiterlijk in het voorjaar 2023 met een beleidsreactie komen op dit rapport.

Bekijk hier het rapport

‘Centrale pot met geld’

De departementen willen een structurele oplossing bieden voor de problemen waar ouders, scholen en zorgaanbieders tegenaan lopen. Ze denken hierbij aan een collectief scenario dat middelen vanuit de Jeugdwet, Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bundelt in een ‘centrale pot met geld’. Door de middelen vervolgens collectief voor de hele school ter beschikking te stellen, hoeft er niet meer voor elk kind een individuele indicatie of beschikking te worden aangevraagd, maar komt er ruimte voor een beperkt aantal vaste zorgverleners op school die flexibel en efficiënt kunnen inspelen op wat kinderen nodig hebben.

Huidige situatie

Het is voor ouders uitermate ingewikkeld om een individuele indicatie of beschikking te bemachtigen voor de zorg die hun kind onder schooltijd nodig heeft. Ouders en scholen zijn veroordeeld tot moeilijke gesprekken met elkaar over bekostiging en bemensing van zorg op school. Scholen hebben te maken met een veelheid aan zorgaanbieders en zorgverleners die allemaal voor één kind op school komen. Voor de financiering van zorg- en onderwijsondersteuning hebben scholen te maken met meerdere (soms tientallen) gemeenten, samenwerkingsverbanden, zorgkantoren en zorgverzekeraars. Onder deze omstandigheden is het niet of nauwelijks mogelijk om zorg en onderwijs in de school en in de klas goed en integraal te organiseren en kinderen op het juiste moment de juiste te hulp te bieden.

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.