Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2024

FZ, GGZ

Geplaatst op: 1 juli 2021

Eerder dit jaar hebben 13 samenwerkende partijen, onder wie de VNG, de Nationale Politie, Jeugdzorg Nederland en de ministeries van VWS en JenV, een Meerjarenagenda 2021-2024 vastgesteld voor de Zorg- en Veiligheidshuizen. Intensieve en multidisciplinaire samenwerking staat daarbij voorop.

Een Zorg- en Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband dat professionals ondersteunt om te komen tot een aanpak voor personen met complexe problematiek. Denk bijvoorbeeld aan personen met ernstig verward gedrag, die een risico kunnen vormen voor zichzelf of hun omgeving. Of aan personen die geradicaliseerd zijn of ex-gedetineerden met een hoog veiligheidsrisico die terugkeren in de wijk. Nederland telt momenteel 30 van deze Zorg- en Veiligheidshuizen.

Multidisciplinaire samenwerking

Incidenten waarbij personen met verward gedrag of verslavingsproblematiek een hoofdrol spelen, komen regelmatig voor. De problemen van deze personen zijn zo soms zo complex dat de reguliere aanpak van professionals geen oplossing biedt. Maar juist in deze gevallen zijn de risico’s en de maatschappelijke impact groot. Multidisciplinaire samenwerking is hierbij de sleutel tot succes.

Meerjarenagenda

Bron: VNG

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.