Meer werken – minder verzuim

Zorgaanbieders

Geplaatst op: 30 september 2021

Het contract van deeltijd medewerkers uitbreiden met meer uren, zou wel eens één van de oplossingen kunnen zijn voor de grote personeelstekorten in de zorg. Werkgevers denken dat personeel dat 36 uur of meer werkt vaker ziek is. Maar het tegengestelde is waar, zo blijkt uit onderzoek. De hoogste gemiddelde verzuimcijfers zitten met name bij zorgpersoneel dat tussen de 18 en 21,6 uur per week werken. Het laagste verzuim zit bij de medewerkers die een contract van 36 uur of meer hebben.

Volgens de onderzoekers is de relatie tussen contractgrootte en verzuim zichtbaar in alle deelsectoren. Ook is het de afgelopen jaren min of meer gelijk gebleven.

Drie mogelijke verklaringen

  • Werknemers met kleine contracten hebben vaak korte en gebroken diensten in een rooster dat is ingericht op pieken in de zorgvraag. Elke minuut telt voor deze medewerkers en deze hyperdruk heeft wellicht hoge werkdruk tot gevolg. Dit kan leiden tot werkstress en daarmee tot verzuim.
  • Veel zorgmedewerkers met kleine contracten zijn vrouw. Op hen komt ook vaak het merendeel van huishouden en eventueel mantelzorg terecht. Dit takenpakket leidt mogelijk tot een te hoog ervaren werkdruk en uitval.
  • Werknemers met kleine contracten zijn financieel kwetsbaar. Geldzorgen kunnen stress en verzuim in de hand werken

Onderzoeksrapport

Grotere contracten

Stichting Het Potentieel Pakken pleit al enige tijd voor het vergroten van contracten in de zorg, mede om het personeelstekort aan te pakken en om vrouwen financieel onafhankelijker te maken. Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid onderschrijft in haar rapport Kiezen voor Houdbare Zorg dat grotere contracten nodig zijn om de zorg houdbaar te houden. De verwachting is – als de situatie niet verandert – dat er in 2030 ruim honderdduizend vacatures in zorg en welzijn zijn.

Bron: Klik.org

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.