Langdurige zorg presenteert stip op de horizon COVID-19

Zorgmedewerkers

Geplaatst op: 17 maart 2022

Stip op de horizon COVID-19 in de langdurige zorg

Twaalf partijen uit de langdurige zorg hebben samen het document ‘Stip op de horizon COVID-19 in de langdurige zorg’ aangeboden aan het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD. Zij beschrijven hierin hoe zij COVID-19 in de toekomst een plek willen geven in de zorg, wat er nodig is van de systeempartijen en wat ze hier zelf aan gaan doen.

Stip op de horizon covid-19

Wat is er nodig?

Vanuit de systeempartijen is een aantal zaken nodig om de stip op de horizon te bereiken:

 • systematische voorlichting over preventie
 • een landelijk structureel vaccinatieprogramma met eenvoudige registratie en duidelijkheid over wie er verantwoordelijk is voor het vaccineren van professionals en bewoners
 • zekerheid van levering en financiering van beschermende middelen en tests
 • langjarige financiering van infectiepreventie in de langdurige zorg
 • gestandaardiseerde monitoring voor veelvoorkomende virussen om tijdig bij te kunnen sturen

Wensen over de crisisorganisatie

 • duidelijkheid over de rol van de GGD en het RIVM in de langdurige zorg
 • structurele aansluiting in de ROAZ-structuur.

De initiatiefnemers vragen om blijvende aandacht voor de langdurige zorg en vanzelfsprekende aanwezigheid in de crisisstructuur. Hier was tijdens de afgelopen twee COVID-19 jaren geen sprake van.

Wat de langdurige zorg zelf oppakt

De langdurige zorgpartijen pakken uiteraard ook zelf zaken op om de stip op de horizon te bereiken:

 • tijdige communicatie en nazorg voor bewoners en naasten
 • aandacht voor mogelijke virusuitbraken tijdens de reguliere Advance Care Planning (ACP) gesprekken
 • structureel werken aan infectiepreventie
 • borgen van inspraak van professionals
 • actualisatie van diverse documenten en zo mogelijk herschreven zodat ze voor alle virusuitbraken van toepassing zijn

Bron: VGN

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.