Laatste mogelijkheid bemiddeling woonplaatsbeginsel

Jeugdzorg

Geplaatst op: 16 februari 2023

Bemiddeling woonplaatsbeginsel stopt

Bij de invoering van het gewijzigde woonplaatsbeginsel kwam er een meldpunt dat ondersteunde en bemiddelde bij lastige casuïstiek. Bijvoorbeeld als gemeenten er samen niet goed uit kwamen wie nu verantwoordelijk was.

Meldpunt stopt per 1 april

Dit meldpunt gaat per 1 april 2023 definitief stoppen. Dit betekent dat gemeenten en zorgaanbieders nog tot en met uiterlijk 31 maart 2023 problemen via het meldpunt kunnen voorleggen via [email protected]. Het gaat daarbij nadrukkelijk om casuïstiek van de ‘migratiegroep’ dus van jeugdigen die al van vóór de inwerkingtreding van de wijziging op 1 januari 2022 jeugdzorg ontvangen. 

Vanaf 1 april

  • kunnen gemeenten en zorgaanbieders bij vragen en problemen m.b.t. casuïstiek dezelfde route volgen als die nu al voor nieuwe casussen geldt:
    • eigen jurist raadplegen dan wel een jurist van een in jeugdzorg gespecialiseerd bureau;
    • als men er samen niet uitkomt de casus voorleggen aan de Geschillencommissie Sociaal Domein (vanaf 17 april)  of de rechter.
  • de regioadviseurs van het Regioteam Opdrachtgever- en Opdrachtnemerschap blijven te allen tijde te benaderen met vragen over de toepassing van het woonplaatsbeginsel en eventuele problemen die in de regio spelen, ook na 1 april; voor het bemiddelen bij ingewikkelde casuïstiek zullen zij vanaf die datum echter ook vaker verwijzen naar de hierboven staande ‘escalatieroute’.

Bron: i-sociaaldomein.nl

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.