Kwaliteitsstandaard: richtlijn ‘eenzaamheid’ voor wijkverpleegkundigen

Wijkverpleging, Ouderenzorg

Geplaatst op: 29 juli 2021

Onderzoekers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) hebben samen met wijkverpleegkundigen en andere eerstelijnszorg- en hulpverleners een richtlijn ontwikkeld in opdracht van ZonMw en V&VN. De richtlijn is bedoeld voor wijkverpleegkundigen/-ziekenverzorgenden bij zorg aan oudere mensen met eenzaamheidsproblematiek.

De richtlijn focust op 3 vragen die voor wijkverpleegkundigen belangrijk zijn:

  1. Hoe kan eenzaamheid bij ouderen betrouwbaar en valide worden vastgesteld?
  2. Heeft screenen op eenzaamheid zin?
  3. Welke interventies helpen ouderen daadwerkelijk zich minder eenzaam te voelen?

Om eenzaamheid vast te kunnen stellen zijn, volgens de richtlijn, meer gesprekken nodig. Het gebruik van een vragenlijst heeft alleen zin als de cliënt aangeeft zich eenzaam te voelen en de mogelijkheden van professionele ondersteuning te willen bekijken. De richtlijn adviseert om met de cliënt in gesprek te gaan als deze zich eenzaam lijkt te voelen. Voor het gesprek is in de richtlijn een handreiking opgenomen. Daarnaast heeft de werkgroep een trainingscursus voor wijkverpleegkundigen/-ziekenverzorgenden ontwikkeld.

Richtlijn Eenzaamheid onder ouderen (juli 2021, V&VN)

Gesprekshandleiding Eenzaamheid (juli 2021, V&VN)

PowerPoint Signaleren van eenzaamheid (HAN/V&VN)

PowerPoint Bespreekbaar maken van eenzaamheid (HAN/V&VN)

Bron: ZonMw

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.