Kwaliteitsrapporten gehandicaptenzorg 2020

Gehandicaptenzorg

Geplaatst op: 29 juli 2021

Dit jaar heeft opnieuw 100% van de aanbieders een kwaliteitsrapport opgeleverd! Tot 1 juni 2021 konden aanbieders de vragenlijst ‘kerngegevens kwaliteit van de gehandicaptenzorg’, inclusief de kwaliteitsrapporten, indienen. Door corona werd hier vorig jaar uitstel voor gegeven tot 1 oktober. Maar ondanks de tweede en derde golf die dit jaar volgden en de aandacht die bij zorgaanbieders begin dit kalenderjaar uitging naar het vaccineren van cliënten en medewerkers, werd niet opnieuw een beroep gedaan op een generieke aanvraag tot uitstel van de aanlevering van deze kerngegevens kwaliteit. 

Mediquest maakte, net als voorgaande jaren, een infographic van de resultaten van de vragenlijst kerngegevens.

Infographic

De stuurgroep kkghz heeft van tevoren aangegeven zich bewust te zijn van de kans dat de inhoud van de kwaliteitsrapporten over 2020 mogelijk anders is dan eerdere rapporten. Zij heeft aanbieders gevraagd om te focussen op:

  • wat er ondanks corona wel is gebeurd, in plaats van wat er niet kon doorgaan of welke doelen niet zijn behaald;
  • om de drie belangrijkste dilemma’s te noemen waar men tegenaan is gelopen in 2020 en hoe zij daarmee zijn omgegaan;

Daarnaast is met de IGJ de afspraak gemaakt, als gevolg van de Wet zorg en dwang, dat aanbieders de eerste analyse onvrijwillige zorg opnemen in hun kwaliteitsrapport.

Meer informatie

Bron: VGN

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.