Kwaliteit Wmo-toezicht blijft laag

| Wmo

Geplaatst op: 15 december 2022

Wmo-toezicht

Ook dit jaar heeft de De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  (IGJ) weer onderzoek gedaan naar het Wmo-toezicht zoals dat door gemeenten wordt uitgevoerd. Helaas blijkt hieruit dat gemeenten het toezicht op de hulp en ondersteuning, die zij geven via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), nog steeds niet hebben verbeterd. De IGJ dringt aan op het snel invoeren van de aangekondigde gemeenschappelijke visie op het Wmo-toezicht.

Reactie staatssecretaris

Staatssecretaris van Ooijen reageert op dit rapport door nogmaals te benoemen waar hij mee aan de slag is gegaan om het Wmo-toezicht te gaan verbeteren:

 1. Het steviger wettelijk verankeren van het gemeentelijk toezicht langs de volgende lijnen:
  • Het creëren van waarborgen voor onafhankelijkheid van het toezicht.
  • De verplichting voor gemeenten om toezichtbeleid te formuleren op basis waarvan de Wmo-toezichthouder een werkplan opstelt.
  • Transparantie in het toezichtbeleid met de verplichting in beginsel zoveel mogelijk toezichtrapportages openbaar te maken, tenzij zwaarwegende omstandigheden daaraan in de weg staan.
  • Tevens onderzoekt hij de mogelijkheid om het college van B&W te verplichten (in beginsel) opvolging te geven aan aanbevelingen uit rapportages van de toezichthouder.
 2. Het opstellen en (laten) uitvoeren van een stimulerings- en implementatieprogramma gericht op de verbetering van de kwaliteit en professionaliteit van het Wmo-toezicht.
 3. Het nader bepalen van het gewenste schaalniveau voor de Wmotoezichthouder

Voor het einde van het eerste kwartaal van 2023 informeert hij de Tweede Kamer over de in te zetten verbetermaatregelen.

Gemiste kansen

Steeds meer Wmo-toezichthouders verzamelen onafhankelijk informatie om tot een eigen oordeel te komen. Toch heeft de helft van de toezichthouders geen invloed op het moment of de zwaarte van ingrijpen door een gemeente op de hulp of ondersteuning. Ook gebruiken gemeenten het Wmo-toezicht weinig bij het opstellen of aanpassen van hun Wmo-beleid. Veel gemeenten plannen de uitvoering en financiering niet of niet goed. Dit is een gemiste kans om het toezicht en de toezichthouder een goede basis te geven.  

Weinig openbaar

Slechts iets meer dan de helft van de toezichthouders stelt een jaarrapport op. Ook het openbaar maken van toezichtrapporten en maatregelen krijgt weinig aandacht. Zo’n 60% van de gemeenten maakt rapporten en maatregelen nog steeds niet openbaar. Het grootste deel van die gemeenten kiest daar jammer genoeg ook bewust voor. Daarmee blijft verantwoording en transparantie een zwak punt in de kwaliteit van de Wmo-ondersteuning en het toezicht daarop.

Bron: IGJ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.