Klachtenportaal Zorg: Belangrijke informatie over Wzd klachtenregeling

Wzd

Geplaatst op: 24 november 2022

Wzd klachtenregeling

Heeft u de klachtenprocedure zoals verplicht binnen de Wet zorg en dwang (Wzd) al ingevoerd? Het antwoord zou zomaar “nog niet” kunnen zijn. We horen dit antwoord namelijk nog geregeld bij kleinere zorgaanbieders. Uit onze eigen praktijk komt naar voren dat het voor velen nog niet duidelijk is wanneer de zorg onder de Wzd valt, wat hiervoor geregeld moet worden en op welke manier u het Wzd beleid volgt. Ondanks dat dit vaak zo gaat met de invoering van nieuwe wetten, is het wel belangrijk om dit op orde te krijgen en cliënten hierover goed te informeren. Daarom brengen wij dit onderwerp weer onder uw aandacht.

WzdWzd in vogelvlucht

De kern van de wet? “Nee, tenzij”: er wordt altijd vrijwillige zorg gegeven, tenzij het niet anders kan. Wanneer de cliënt, of diens vertegenwoordiger, niet instemt met de zorg, is er sprake van onvrijwillige zorg en/of opname. Dit geldt ook voor zorg waar de vertegenwoordiger wel mee instemt, maar de cliënt zelf niet. De Wzd regelt de rechtsbescherming van mensen die te maken krijgen met deze onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Het verlenen van zorg moet altijd gericht zijn op het voorkomen en afbouwen van onvrijwillige zorg. Hiervoor kent de Wzd een multidisciplinaire besluitvormingsprocedure, oftewel: stappenplan. Hierin komen zaken aan de orde zoals:

  • In welke situaties onvrijwillige zorg en/of opname aan de orde kan zijn;
  • Hoe een besluit tot onvrijwillige zorg genomen wordt; 
  • Wanneer onvrijwillige zorgverlening geëvalueerd wordt;
  • Het recht op een cliëntenvertrouwenspersoon. 

Let op: u mag alleen onvrijwillige zorg leveren als u zich hiervoor in het register heeft laten opnemen. De Wzd geldt niet alleen in zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie, logeeropvang en in kleinschalige woonvormen.

Klachtenregeling Wzd

Onderdeel van de Wzd is de klachtenregeling Wzd. Er mag een klacht worden ingediend over onvrijwillige zorg en onvrijwillige opname op grond van de Wzd. Deze klacht moet worden beoordeeld door een externe klachtencommissie en mag niet worden behandeld via een algemene klachtenregeling zoals de Wkkgz. Het zou dus kunnen voorkomen dat een ingediende klacht met verschillende klachtonderdelen in twee klachtenprocedures moet worden behandeld.

De Wzd is van toepassing op mensen waarbij

  1. Er een indicatie voor langdurige zorg is afgeven door het CIZ. De grondslag voor de indicatie een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening;
  2. Er een verklaring is van een arts waarin staat opgenomen dat iemand is aangewezen op zorg in verband met zijn verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening;
  3. Er sprake is van een persoon met een gelijkgestelde aandoening. Als gelijkgestelde ziekte of aandoening zijn op dit moment aangewezen: het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Daarnaast ook wanneer er sprake is van gedragsproblemen of regieverlies vergelijkbaar met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking en dit kan leiden tot ernstig nadeel.

Dit betekent dat, naast een cliënt die zorg ontvangt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), ook een cliënt, die ondersteuning ontvangt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), onder de Wzd kan komen te vallen. Datzelfde geldt voor cliënten op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) zorg of ondersteuning ontvangen.

Wzd – Bent u er klaar voor?

BVKZ – Wet zorg en dwang

BVKZ leden

Als lid van onze branchevereniging bieden wij u de mogelijkheid om bij het Klachtenportaal Zorg, tegen gereduceerd tarief, een klachtenregeling te treffen. Dit zorgt voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten. Als lid betaalt u geen inschrijfgeld en ontvangt u een korting van 20% per kalenderjaar.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Bent u aangesloten bij Klachtenportaal Zorg?

Heeft u een Wzd klachtenregeling toegevoegd aan uw lidmaatschap bij Klachtenportaal Zorg? Dit kunt u zien op het bewijs van inschrijving. Heeft u de Wzd klachtenregeling komend jaar niet nodig? Laat dat weten per mail info@klachtenportaalzorg.nl vóór 1 december 2022. In 2023 stijgen de tarieven voor deze klachtenprocedure (informatie volgt in een nieuwsbrief over tarieven eind november 2022).

De Wzd en Wkkgz klachtenregeling onder één dak

Met het bieden van de Wzd klachtenregeling zorgt Klachtenportaal Zorg ervoor dat zorgaanbieders hun klachtenregeling onder één dak kunnen onderbrengen. Cliënten kunnen op die manier ook op één plek terecht om hun klachten te laten behandelen, zonder zelf te moeten beoordelen in welke procedure de klacht thuishoort. Door u aan te sluiten bij de klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg weet u zeker dat u voldoet aan de eisen die de Wzd aan de zorgaanbieder stelt.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op via info@klachtenportaalzorg.nl of helpdesk@bvkz.nl.

Tariefwijziging

Door hogere kosten en de toename van het aantal en complexiteit van klachtenprocedures is er een  tariefwijziging. Wat hetzelfde blijft het komende jaar, is de kwaliteit van klachtenbehandeling zoals u van Klachtenportaal Zorg gewend bent. Dat betekent dat ze naar de klager en u toe komen en dat het aantal inzetbare uren door de klachtenfunctionaris onbeperkt is, zolang er vooruitgang is in een procedure en kans op een oplossing. Klachtenportaal Zorg maakt heldere afspraken met u over hoe ze samen naar een oplossing werken en ze houden de eigen risico’s voor u als zorgverlener laag. Op deze manier willen ze een goede klachtenregeling voor u zo betaalbaar mogelijk houden.

Bekijk hier de tarieven

Bron: Klachtenportaal Zorg


Donderdag 3 november heeft de kennisbijeenkomst Klachtenportaal plaatsgevonden. Leden van BVKZ kunnen de opname en de presentatie van de digitale bijeenkomst terugkijken via de BVKZ Academie.

Kennisbijeenkomst terugkijken

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.