Ketenbureau i-Sociaal Domein

Sociaal domein | Jeugdwet, Wmo

Geplaatst op: 15 maart 2024

i-Sociaal Domein

Knelpunten bij gemeenten en rol Ketenbureau i-Sociaal Domein

BVKZ krijgt regelmatig vragen en signalen binnen van zorgaanbieders die zorg uit de Jeugdwet en/of Wmo leveren.

Een vaak genoemd knelpunt is dat er veel verschil is per gemeente in contractering, aanbesteding, inkoopvoorwaarden en administratieve verplichtingen. Zowel in de werkwijze, als in de voorwaarden die gesteld worden. Dit geeft onduidelijkheid en vaak extra administratieve lasten. Dit werkt demotiverend en werkt drempels op. Op dit vlak werkt het Ketenbureau i-Sociaal Domein aan verbetering. Zij faciliteren en ondersteunen gemeenten en zorgaanbieders onder andere bij het makkelijker maken van het proces van inkoop en aanbesteden, tot verantwoording en het terugdringen van de administratieve lasten.

We merken dat het Ketenbureau i-Sociaal Domein nog niet bij iedere zorgaanbieder bekend is. Toch spelen zij een grote rol in het oplossen van knelpunten en het ontwikkelen van standaarden die gemeenten en zorgaanbieders nu en in de toekomst gaan gebruiken.

Meerjarenkoers i-Sociaal Domein

BVKZ en Ketenbureau i-Sociaal Domein

BVKZ brengt de knelpunten, waar kleinschalige zorgaanbieders tegenaan lopen, onder de aandacht en wil graag zorgen voor een goede verbinding tussen de praktijk en beleid. Daarom hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan het versterken van de samenwerking met het Ketenbureau en de volgende stappen gezet:

  • BVKZ en het Ketenbureau hebben in maart 2024 persoonlijk kennisgemaakt en daarmee een basis gelegd voor samenwerking in de toekomst. Zie hiervoor het bericht op LinkedIn.
  • Er worden op dit moment nieuwe contractstandaarden voor Wmo ontwikkeld. BVKZ heeft feedback gegeven op het concept, en is aanwezig geweest bij de consultatie contractstandaarden Wmo op 11 maart jl. Er is veel tijd besteed door het Ketenbureau om de standaarden zorgvuldig op te stellen en hierbij zijn diverse (juridische) experts betrokken. Belangrijke punten die we genoemd hebben waren het voorkomen van nog meer administratieve lasten en de standaarden voorzien van een duidelijke handreiking of infographic. We houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen in komende nieuwsbrieven.
  • Elk kwartaal sluit BVKZ aan bij het vooroverleg met het Ketenbureau, samen met andere brancheorganisaties. Afgelopen woensdag is er een overleg geweest over de inrichting van processen rondom het invoeren van de inkomensafhankelijke bijdrage WMO, de hervormingsagenda Jeugd, i-Standaarden en berichtenverkeer, en het standaard administratieprotocol. Hier hebben we onze input geleverd op de voorstellen vanuit het perspectief van de kleinschalige zorgaanbieders en de knelpunten die we in de praktijk zien.   

Waarvoor en bij wie kunt u terecht als zorgaanbieder?

Heeft u een vraag over het proces van visievorming, inkoop, contractmanagement, uitvoering en/of verantwoording in de contacten met uw gemeente, dan kunt u als zorgaanbieder altijd terecht bij de adviseur van het Ketenbureau i-Sociaal Domein in uw regio. De regioadviseurs beschikken over veel kennis en expertise en hebben toegang tot een groot netwerk van experts, ervaringsdeskundigen en een rechtstreeks lijntje met ‘Den Haag’.

Verder organiseert het Ketenbureau laagdrempelige digitale spreekuren, waaronder over de onlangs vastgestelde contractstandaarden Jeugd.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.