Kennisdossier domeinoverstijgend samenwerken

Wmo, Wlz, Zvw

Geplaatst op: 20 mei 2021

Zorgen dat kwetsbare ouderen langer het leven kunnen leven zoals ze dat willen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat is het doel van domeinoverstijgend samenwerken. De zorg inrichten over verschillende domeinen heen, zonder rekening te hoeven houden met schotten in de financiering.

Experts van Waardigheid en trots op locatie hebben onderzoek en ervaringen samengevoegd tot een kennisdossier domeinoverstijgend samenwerken. Dit dossier omvat drie experimenten over domeinoverstijgende samenwerking. Het uitgangspunt: goede zorg voor kwetsbare ouderen zodat zij in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Het resultaat mag er zijn. Kwetsbare ouderen kunnen beter hun eigen leven leiden door samenwerking over de domeingrenzen van het zorgstelsel. En, beslist niet onbelangrijk: met domeinoverstijgend werken worden veel kosten bespaard in de Wet langdurige zorg (Wlz). Zelfs na compensatie van meerkosten in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Resultaten van de drie experimenten

Bij domeinoverstijgend samenwerken gaat het erom de verschillende wetten en werkvelden beter bespeelbaar te maken en financiers en uitvoerende partijen bij elkaar te brengen. Met steeds hetzelfde idee voor ogen: betere zorg en ondersteuning voor kwetsbaren die tussen wal en schip dreigen te vallen. Bijkomend voordeel: domeinoverstijgend werken kan leiden tot een besparing van de kosten, ontlasting van naasten, cultuurverandering en uitstel van opname in het verpleeghuis.

Lees meer: Waardigheid en Trots

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.