Kamerbrief over Kader Passende Zorg

Zorgmedewerkers

Geplaatst op: 7 juli 2022

Kader Passende Zorg

kader-passende-zorgIn het coalitieakkoord staat dat passende zorg de norm is. Daarom heeft het Zorginstituut in opdracht van het ministerie van VWS een kader Passende zorg opgesteld. Dit Kader beschrijft de noodzakelijke gezamenlijke beweging naar passende zorg en wat de overheid daarbij van iedereen verwacht.

Bekijk hier het Kader Passende Zorg

Maatschappelijke opgaven

Het is belangrijk dat we stappen zetten om de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan, zoals de uitdagingen op de arbeidsmarkt en financiële houdbaarheid van ons zorgstelsel, aan te kunnen. Het Zorginstituut beschrijft de volgende maatschappelijke opgaven waarmee de zorgsector en de samenleving aan de slag moeten om de zorg toekomstbestendig te maken.

  • Mensgerichtheid
  • Houdbaarheid
  • Duurzaamheid

4 principes

Het kader werkt daarna de 4 principes van passende zorg verder uit:

  • Passende zorg is waardegedreven: Waardegedreven betekent dat veilige zorg een relevante bijdrage levert aan de gezondheid van mensen, nu en in de toekomst, tegen een beperkte inzet van geld, personeel en grondstoffen.
  • Passende zorg komt samen met en gezamenlijk rondom de patiënt tot stand: Zorg die samen met patiënten/cliënten tot stand komt, betekent zorg die past bij de persoonlijke situatie, behoeften en wensen van de patiënt/cliënt. Dat wordt bepaald in een gezamenlijk besluitvormingsproces tussen zorgverlener en patiënt en diens naasten.
  • Passende zorg is de juiste zorg op de juiste plek: Passende zorg op de juiste plek betekent zorg verplaatsen naar dichterbij als het kan en verder weg als het moet. Zorg vervangen door nieuwe vormen van zorg zoals e-Health en domotica. En zorg voorkomen die niet passend is.
  • Passende zorg gaat over gezondheid in plaats van ziekte: Het centraal stellen van gezondheid in plaats van ziekte betekent een breder perspectief op de gezondheidszorg. Zorg gaat niet primair om de ziekte, maar om het leven van mensen, ook in de laatste levensfase. Dat vraagt om aandacht voor andere levensterreinen

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.