Introductie BVKZ

Geplaatst op: 16 juli 2020

Voorstelrondje
Velen van u kent BVKZ al wel, maar kent u ook de medewerkers van het verenigingsbureau van BVKZ? Een voorstelrondje, van links naar rechts:

Frances Hop, administratief medewerker
Wim Schreuders, projectleider
Diana van Langerak, directeur
Lindy Baak, communicatieadviseur
Yvonne Hassoldt, office manager
Mark van Barschot, directeur
Angeline Ackermans, senior beleidsmedewerker

Ruim 320 zorgaanbieders vertegenwoordigd
Waarom wij ons inzetten voor kleinschalige zorg? Omdat wij zien dat kleinschalige zorgaanbieders persoonlijk, betrokken, creatief, veerkrachtig en ondernemend zijn en zorg op maat bieden. Ze zijn onmisbaar in ons zorglandschap.

Wij vertegenwoordigen inmiddels ruim 320 zorgaanbieders in heel Nederland. Deze zorgaanbieders zijn actief in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, voor mensen met gedragsproblematiek en in de thuiszorg. Zij worden gefinancierd vanuit de wetten Wlz, Zvw, Wmo en jeugdwet via Zorg in Natura en/of PGB.

Als branchevereniging geven wij informatie en advies, bieden wij ondersteuning en behartigen wij de collectieve belangen bij overheid, gemeenten, financiers en andere partijen in de sector. Daarmee geven wij onze leden extra kracht mee als zorgondernemer.

Lees meer over onze historie, toekomstvisie en successen.

Corona
Bezoek leden
Als branchevereniging staan wij dicht bij onze leden. vinden wij contact met onze leden erg belangrijk. We houden de lijnen graag kort en bezoeken met regelmaat onze leden voor persoonlijk contact. Bijvoorbeeld voor nadere kennismaking of het bespreken van specifieke vraagstukken. Tijdens de afgelopen periode van corona zijn deze bezoeken helaas niet doorgegaan en vond het contact veelal telefonisch plaats of per e-mail.

Activiteiten BVKZ
De coronacrisis heeft een enorme impact op kleinschalige zorgaanbieders. Vanaf de eerste dag hebben wij een diverse activiteiten uitgezet en onderhouden wij de directe lijnen met onze contactpersonen bij o.a. het ministerie van VWS geïntensiveerd. Een aantal voorbeelden:

  • Distributie Persoonlijke Beschermingsmiddelen toegankelijk gemaakt voor kleinschalige zorgaanbieders (zowel leden als niet-leden van BVKZ)
  • Continuïteit van kleinschalige zorgaanbieders gewaarborgd met onze betrokkenheid bij het opstellen van steunmaatregelen
  • Compensatie voor PGB zorgaanbieders geregeld voor doorbetaling van niet-geleverde zorg en meerkosten
  • Aandacht gevraagd voor de doorbetaling van onderaannemers door de hoofdaannemers vanuit de opgestelde steunmaatregelen
  • Rubriek Veelgestelde Vragen op de website van BVKZ opgezet
  • Kleinschalige zorgaanbieders continue geïnformeerd over steunmaatregelen, handreikingen, protocollen en formats

Meer artikelen over onze activiteiten tijdens corona vindt u hier.

Branches over de 1,5 metereconomie, interview door Kamer van Koophandel
Deze week is een artikel gepubliceerd door de Kamer van Koophandel over de 1,5 meter economie. BVKZ heeft aan dit artikel bijgedragen. U leest het artikel hier.

Tot slot
U hebt nu een aardig beeld van onze branchevereniging gekregen. Hebt u vragen? Wilt u iets bespreken? Wij staan u graag te woord!

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.