Interview Renier Ligtenberg

Geplaatst op: 16 september 2021

Allereerst vroegen wij Renier om zich voor te stellen aan onze lezers. 

Voorstellen

Mijn naam is Renier Ligtenberg, gehuwd en woonachtig in Oosterhout. Na een loopbaan op de grote handelsvaart ben ik begin jaren 2000 overgestapt naar de zorgsector. Ik heb bij diverse organisaties managementfuncties bekleed op financieel gebied en in de bedrijfsvoering. Ik heb gewerkt bij organisaties in de eerste lijn, in de VVT en in de GGZ. Momenteel ben ik werkzaak als all-round controller bij Lister (GGZ) in Utrecht. Naast mijn werk ben ik actief in functies binnen het onderwijs, cultuurhistorie, maatschappelijk welzijn en in de sport.

Je bent door het bestuur benaderd om invulling te geven aan de vacante functie van Penningmeester van de BVKZ. Wat zijn jouw overwegingen geweest om positief te reageren op dit verzoek?

Ik heb al jaren de behoefte om mijn kennis te delen op bestuurlijk niveau. Mijn eerste bestuurlijke ervaring dateert alweer van 30 jaar geleden. BVKZ bood mij een mooie gelegenheid om mijn maatschappelijke betrokkenheid, mijn specifieke financiële expertise en mijn bestuurlijke ervaring samen te brengen in één functie.

Je bent nu een paar maanden in functie. Wat zijn je eerste indrukken van BVKZ, wat is je het meest opgevallen?

Elke nieuwe organisatie waar je binnenkomt biedt nieuwe inzichten. Wat voor mij nieuw is, is dat BVKZ zich wel bezig houdt met zorg, maar zelf geen zorgorganisatie is. De financiering van BVKZ is dan ook volstrekt anders dan de financiering van zorgorganisaties zoals ik die ken. Dat vormt een mooie uitdaging voor mij. BVKZ is een lerende organisatie. Dat vind ik mooi, dat past heel goed bij mij. Ik ben ervan overtuigd dat je ook als mens je leven lang moet blijven leren, jezelf moet blijven ontwikkelen. Dat streven herken ik heel erg bij BVKZ, dus dat is een goede match.

Wat me het meest is opgevallen, in de korte tijd dat ik in functie ben, is dat BVKZ als  branchevereniging uniek is. Vanuit mijn vorige functies ben ik bekend met brancheverenigingen zoals Actiz en de Nederlandse GGZ. Die organisaties zijn sterk sector gebonden. BVKZ werkt juist sector overstijgend. Die brede oriëntatie is heel kenmerkend voor BVKZ. Het maakt dat binnen BVKZ dwarsverbanden gezien worden die bij de traditionele brancheorganisaties niet op het netvlies staan en dat is een unieke meerwaarde van BVKZ.

Wat zijn je ambities voor de komende tijd met BVKZ?

Ik ben met name binnengehaald om het proces van de nieuwe contributiesystematiek goed op te zetten en uit te voeren. Om dat goed voor elkaar te krijgen is mijn eerste ambitie. Daarnaast bekijk ik interne processen met een frisse blik. Waar nodig help ik om die te stroomlijnen. Uiteraard onderwerp ik ook alle lopende contracten aan een kritische blik.

Wanneer is jouw bestuurslidmaatschap geslaagd?

Als de processen waar ik mij op richt goed lopen. Als de taak waarvoor ik binnengehaald ben geslaagd is, is mijn bestuurslidmaatschap ook geslaagd. Dat is overigens niet hetzelfde als dat ik tevreden ben. Ik zie veel toekomst in BVKZ en ik denk dat ik aan die toekomst een substantiële bijdrage kan leveren. Als me dat lukt, naar tevredenheid van de leden, dan ben ik ook tevreden over mijn bijdrage aan BVKZ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.