Intergenerationeel wonen: Reactie op voorstel subsidieregeling

Geplaatst op: 20 juli 2023

Intergenerationeel wonen

Samen met één van onze leden – Het Ouden Huis in Bodegraven – hebben we een reactie gegeven op het voorstel voor de nieuwe subsidieregeling intergenerationeel wonen.

Doel van de nieuwe subsidieregeling

Het doel van de subsidieregeling is dat jongeren gaan wonen op in geclusterde woonvormen waar overwegend ouderen wonen. Hier kan niemand op tegen zijn – immers cohesie en sociale interactie dragen bij aan het langer en vitaal thuis wonen.

Het Ouden Huis: nu al praktijkvoorbeeld

Het Ouden Huis wordt in de consultatie ook genoemd als mooi praktijkvoorbeeld. Zij ervaren dat het samengaan van jong en oud het beste in beiden naar boven haalt. De jongeren dragen in Het Ouden Huis bij aan het welzijn van de bewoners. Omgekeerd vinden de jongeren een plek om te wonen en een mogelijkheid om hand en spandiensten te verrichten met als beloning een betaalbare huur. 

Bekijk het interview met Het Ouden Huis

Kanttekeningen bij de nieuw regeling

  • De subsidieregeling wordt uitgewerkt voor een korte periode en dat is begrijpelijk, gezien het nieuwe karakter en de wens om de impact te evalueren. We hebben wel twijfels of verhuurders bereid zijn om voor een dergelijk korte termijn (drie jaar) deze investering te doen.
  • We voorzien extra werk (verantwoording subsidie en huurprijscheck, meldingsplicht en verplichting mee te werken aan onderzoek voortvloeiend uit de Kaderregeling en screening van jongeren) en problemen ten aanzien van het toezicht/begeleiding van de jongeren. Voor dat laatste is een vergoeding beschikbaar maar zeker bij kleinschalige wooninitiatieven ontbreekt de capaciteit (opleiding/werkervaring) voor de begeleiding/coaching van jongeren. Ook in de huidige arbeidsmarkt zal het aantrekken van dergelijke begeleiding een uitdaging kunnen zijn.

Bekijk hier de reactie op het voorstel

Klik hier voor meer informatie over de consultatie

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.