Informatiebijeenkomst KIK-V Haaglanden en Zuid-Hollandse eilanden i.s.m. zorgkantoor CZ

Verpleeghuiszorg

Geplaatst op: 12 mei 2021

Binnen het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) werken aanbieders voor verpleeghuiszorg en andere partijen met een publieke taak samen om de informatie uitwisseling over de kwaliteit van verpleeghuiszorg effectiever en efficiënter te maken. Zeven ketenpartijen, waaronder Zorgverzekeraars Nederland namens de Zorgkantoren, hebben afgelopen januari het convenant getekend waarin ze de gemaakte afspraken in het programma KIK-V bezegelen. Het fundament voor deze samenwerking en gegevensuitwisseling is de Afsprakenset KIK-V. Hiermee wordt de informatie en de uitwisseling ervan onder andere voorspelbaarder, eenduidiger en betrouwbaarder. Zie hierover ons bericht en onze rol.

Nu de Afsprakenset KIK-V is vastgesteld, kunnen alle zorgaanbieders aan de slag met de implementatie. Inmiddels hebben meer dan 150 zorgaanbieders zich verdiept in de Afsprakenset KIK-V. Meer dan 50 zorgaanbieders waaronder enkele leden van BVKZ zijn – onder begeleiding van de adviseurs van het programma KIK-V – gestart met de implementatie.

Zorgkantoor CZ organiseert in samenwerking met programma KIK-V een regionale informatiebijeenkomst waarin wordt ingegaan op de voordelen van KIK-V en de implementatieondersteuning die voor zorgaanbieders is ontwikkeld. Na de informatiebijeenkomst bent u op de hoogte van wat KIK-V voor uw organisatie betekent en wat u mag verwachten van het programma KIK-V bij de implementatie ervan.

De bijeenkomst voor de regio’s Haaglanden/ Zuid-Hollandse Eilanden is op:

Woensdag 2 juni, 15.30 – 17.00 uur

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 31 mei via [email protected]. Indien niemand van uw organisatie aanwezig kan zijn, maar u wilt wel graag de bijeenkomst bijwonen, neem dan ook contact op via bovengenoemd mailadres. Zij zullen dan kijken of er mogelijkheden zijn om bij een andere regio aan te sluiten.

Voor meer informatie over KIK-V kijkt u op www.kik-v.nl. Daar vindt u ook ervaringen van andere zorgaanbieders die al gestart zijn met KIK-V.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.