iEB beschermd wonen 1 oktober 2022 van kracht

beschermd wonen

Geplaatst op: 21 oktober 2021

Het besluit is genomen om per 1 oktober 2022 alleen te starten met een uitbreiding van de iEb-berichtenstandaard voor het iEb-bericht voor Beschermd Wonen en de initiële aanlevering van Beschermd Wonen cliënten door centrumgemeenten via deze standaard.

In juni 2021 zijn alle centrumgemeenten geïnformeerd over de invoering van het iEb-berichtenverkeer voor de inning van de eigen bijdrage Beschermd Wonen. Gebruik van iEb is een randvoorwaarde om de doordecentralisatie van de middelen voor Beschermd Wonen en de invoering van het woonplaatsbeginsel mogelijk te maken. Bij dit bericht was er de hoop om de vernieuwde iEb-berichtenstandaard voor zowel Beschermd Wonen als het abonnementstarief Wmo in te voeren. Vanuit gemeenten en softwareleveranciers zijn echter een flink aantal verbeterpunten aangegeven voor het abonnementstarief. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het specificeren van deze verbeteringen in de iEb-berichtenstandaard.

Het ministerie van VWS, de VNG, het CAK, het Ketenbureau i-Sociaal Domein, en het Zorginstituut Nederland hebben samen kritisch gekeken naar de tijdlijnen en de risico’s op beide trajecten en besloten om per 1 oktober 2022 alleen te starten met een uitbreiding van de iEb-berichtenstandaard voor het iEb-bericht voor Beschermd Wonen en de initiële aanlevering van Beschermd Wonen cliënten door centrum gemeenten via deze standaard.

Bron: VNG

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.