Hoe lastig is het werken met de Wet zorg en dwang?

Zorgaanbieders, Wzd

Geplaatst op: 20 mei 2021

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).  De wet is vanaf 1 januari 2020 van kracht.

Signalen

Branche verenigingen BVKZ, Federatie Landbouw en Zorg, Solo Partners, Spot en Zorgthuisnl werken samen als het gaat om de implementatie van de Wet Zorg en Dwang (Wzd) bij kleinschalige zorgaanbieders. Vanuit onze leden ontvangen wij regelmatig signalen over zaken die lastig of onduidelijk zijn als het gaat om de implementatie van de Wzd. Vandaar dat we hebben besloten om een vragenlijst uit te zetten om de knelpunten, maar ook de successen, beter in beeld te krijgen.

Kennis delen

We zullen de resultaten van de ingevulde vragenlijsten (geanonimiseerd) natuurlijk delen via onze site. Daarnaast zullen we de resultaten inbrengen in de landelijke werkgroepen die zich bezighouden met de implementatie van de Wzd. Een beter zicht op welke knelpunten in de praktijk worden ervaren bij de implementatie van de Wzd, helpt ons om uw belangen nog beter te kunnen behartigen en de best passende ondersteuning te geven. Daarnaast helpt het verkrijgen van inzicht ons in de ontwikkeling van kennisproducten zoals verder in deze nieuwsbrief wordt vermeld – De Wet zorg en dwang in de wijk.

Doe mee!

We verzoeken u om deze vragenlijst uiterlijk 6 juni a.s. in te vullen. Dit vraagt ongeveer 5 minuten van uw tijd. Vul de lijst ook in als u nu (nog) niet bezig bent met de implementatie van de Wzd of als u niet weet hoe u daar een start mee zou moeten maken. We zijn ook dan juist benieuwd naar welke belemmeringen u ervaart. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Vragenlijst invullen

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.