Het nieuwe PGB2.0-systeem en de rol van BVKZ

Geplaatst op: 17 september 2020

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een budget dat mensen met een beperking of ziekte toegekend kunnen krijgen om zelf de gewenste zorg en ondersteuning in te kopen. Voor de pgb -administratie is een nieuw systeem in ontwikkeling. Dit PGB2.0-systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders of hun vertegenwoordigers, hun zorgaanbieders, de verstrekkers (gemeente of zorgkantoor) en de SVB bij het beheren van toegekende budgetten, zorgovereenkomsten en het registreren van declaraties en betalen van facturen.

Met het PGB2.0 systeem kunnen budgethouders sneller, gemakkelijker, overzichtelijker en veiliger hun administratie doen. Het systeem ondersteunt ook de zorgverleners. Zij kunnen via het systeem zorgovereenkomsten met hun budgethouders inzien en controleren en facturen indienen, die automatisch gecontroleerd worden, en via een overzicht kunnen zij vervolgens de stand van betalingen inzien.

Ontwikkeling en releases

Het systeem wordt ontwikkeld binnen het programma PGB2.0 waarin onder leiding van VWS diverse partners in een keten met elkaar samen werken. BVKZ vertegenwoordigt, als enige brancheorganisatie binnen de keten, de kleinschalige zorgaanbieders.

De invoering van PGB2.0 raakt alle partners binnen deze keten; de budgethouder of de vertegenwoordiger, de zorgaanbieders, de SVB, zorgkantoren, gemeenten en softwareleveranciers. Dit maakt de implementatie van dit systeem niet eenvoudig. Er is daarom gekozen voor een invoering van het systeem in tranches. De technische doorontwikkeling gaat in releases.

11 augustus is versie 0.13 gereleaset. Met deze release is het systeem verder verbeterd, uitgebouwd en zijn technische problemen – bugs – (ontstaan na de release van eerdere versies) aangepakt.

Ontwikkeling en testen

Het systeem wordt gebouwd met grote betrokkenheid van de eindgebruikers; de budgethouder én de zorgaanbieder. Aan het begin van de bouw is een programma van eisen ontwikkeld met functionaliteiten waarvan gebruikers vinden dat die minimaal aanwezig moeten zijn om voor hen het systeem tot een succes te maken. Bij de bouw wordt ook rekening gehouden met wijzigingen in wet- en regelgeving, uitvoeringsaspecten en invoeringsstrategieën.

BVKZ is aanwezig bij het testen van het systeem bij elke nieuwe release. Hierbij betrekt ze haar leden die zitting hebben in het testpanel en direct aan kunnen geven waar voor hen de knelpunten zitten of aanpassingen nodig zijn. Ter illustratie: in de laatste release is gewerkt aan de zichtbaarheid en vindbaarheid van zorgaanbieders – een kleine aanpassing in het systeem die veel tijdswinst oplevert voor medewerkers van de SVB – wat betalingen van de zorgaanbieders weer ten goede komt.

Ontwikkeling en aansluitingen

Gelet op de complexiteit van het systeem is niet alleen gekozen voor de bouw in fases maar ook voor een stapsgewijze invoering. In juni 2018 is de eerste proefversie van PGB2.0 beschikbaar gekomen voor de budgethouders en de zorgaanbieders van zorgkantoor DSW en voor de budgethouders in de gemeente Westland. In juni en september 2019 zijn de zorgkantoren van Zilveren Kruis in Flevoland en CZ Zeeland aangesloten in november 2019 gevolgd door de zorgkantoren van CZ in West-Brabant en de Zuid-Hollandse Eilanden. Een nieuwe aansluiting van Zilveren Kruis zorgkantoor regio Zaanstreek/Waterland is in voorbereiding voor aansluiting in oktober dit jaar. Bij alle aansluitingen wordt gestart met een proefconversie. Nadat deze goed verloopt volgt de daadwerkelijke aansluiting van alle budgethouders en zorgaanbieders.

Aansluiting van gemeenten is in voorbereiding. Verwacht wordt dat zij gefaseerd in 2022 aansluiten.

BVKZ is betrokken bij de (stapsgewijze) invoering. De invoering volgt de mijlpalen zoals deze staan in de roadmap PGB2.0. De mijlpalen zijn de momenten waarop de functionaliteiten beschikbaar zijn die noodzakelijk zijn om specifieke groepen verstrekkers aan de sluiten op het PGB2.0-systeem. Daarmee vormen de mijlpalen de basis voor de planning van de aansluitingen. De laatste mijlpaal staat gepland voor Q4 2022.
Tijdens de aansluiting informeert BVKZ haar leden via diverse kanalen en werkt hierin nauw samen met betreffende partners. BVKZ staat tevens haar leden en ook niet-leden bij met advies en vragen over de aansluiting en lost knelpunten op als die zich voordoen. Hiervoor heeft ze korte lijntjes met iedereen die bij de invoering betrokken is.

Ontwikkeling en gebruikersonderzoek

Inmiddels maken ruim 6000 budgethouders gebruik van het PGB Portaal en 10.000 zorgaanbieders. Uit onderzoek blijkt dat zij uitermate tevreden zijn: zij waarderen het systeem met een 7,8. Zorgaanbieders waarderen vooral de snelheid (van betalingen), het overzicht (van betalingen) en de tijdswinst die het werken in het systeem oplevert. In vergelijking met het werken op papier worden minder fouten gemaakt of kunnen direct gecorrigeerd worden.

En verder..

BVKZ zal gedurende de implementatie in de komende twee jaar betrokken zijn en blijven bij de diverse overlegtafels en binnen werkgroepen. De doorontwikkeling en de invoering van het PGB2.0-systeem is, weten we uit ervaring en onderzoek, een waardevol, effectief, relevant maar ook een intensief traject.
We horen graag van u als er onderwerpen, vragen of opmerkingen zijn in relatie tot de bouw en invoering van het PGB2.0-systeem. We horen ook graag uw ervaringen als u inmiddels werkt met het systeem en in het PGB Portaal.

Nieuwsgierig?

bekijk de website van mijnpgb en onderstaande korte video. 

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.