Herhaling: Simulatiebijeenkomst Wzd en pgb

Wzd | PGB

Geplaatst op: 13 oktober 2022

Simulatiebijeenkomst Wzd 

BVKZ is betrokken bij veel projecten, activiteiten en discussies rondom de toepassing van de Wet zorg en dwang (Wzd).

Eén van de discussiepunten is de zorg met dwang in een pgb instelling, een -wooninitiatief of pgb ambulante zorg. Hoe past u daar de wet toe en vooral wie bekostigt wat, zijn er meerkosten, wat is de tijdsinzet en wie betrekt u wanneer?

Onderzoek en simulatiebijeenkomsten

In samenspraak met het ministerie van VWS gaat het bureau Significant met deze vragen aan de slag. Zij voeren in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek uit naar de tijdsinzet van zorgmedewerkers bij het uitvoeren het Wzd-stappenplan en de meerkosten als de zorg wordt uitgevoerd met een pgb.

In november organiseren zij simulatiebijeenkomsten met zorgmedewerkers en behandelaren. Het doel van deze bijeenkomsten is, om door middel van het simuleren van de praktijk, meer inzicht te krijgen in de tijdsinzet en meerkosten bij het uitvoeren van het Wzd-stappenplan. 
Tijdens deze bijeenkomsten proberen zij  ook meer inzicht te krijgen in de inzet van behandelaren, waaronder artsen, gezondheidspsychologen, orthopedagoog-generalisten en Wzd-functionarissen. Helaas zijn weinig tot geen van deze professionals betrokken bij onvrijwillige zorg uitgevoerd vanuit het persoonsgebonden budget. Daarom zijn zij opzoek naar deze soortgelijke professionals die werkzaam zijn in een in/extramurale setting, in dienst van een zorginstelling en ervaring hebben met de Wet zorg en dwang. Bent u één van deze professionals of heeft u één of meer van deze professionals in dienst? Dan nodigen wij u of hen van harte uit om deel te nemen aan één van deze bijeenkomsten.

Aanmelden

Via dit aanmeldformulier kunt u aangegeven wanneer u beschikbaar bent.

Aanmelden

Eén van de leden van BVKZ vertelt wat de Wzd betekent in hun instelling voor ambulante begeleiding gehandicaptenzorg.

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.