(Herhaalde) oproep: Bereik vóór 1 april overeenstemming over de coronacompensatie!

Jw, Wmo, Sociaal domein

Geplaatst op: 18 maart 2021

Het einde van de maand maart nadert met rasse schreden. 31 maart 2021 is de uiterste datum waarop volgens planning, toegelicht in de ‘Notitie accountantscontrole in relatie tot coronacompensatie sociaal domein 2020’, overeenstemming moet zijn bereikt tussen de zorgfinancier (gemeente) en de zorgaanbieder met betrekking tot de hoogte van de coronacompensatie over het jaar 2020.

Tips

Tip 1: Overweeg gebruik te maken van de variant ‘finaal afrekenen’

In het verslagjaar 2015 is in het sociaal domein de variant van de finale afrekening geïntroduceerd. Dit houdt in dat alle gefactureerde en betaalde diensten worden beschouwd als afgestemd’. De gemeente neemt een finale beslissing over de betaling en de zorgaanbieder stemt hier mee in. Feitelijk is daarmee sprake van een vaststellingsovereenkomst tussen partijen. Zoals gezegd is van belang dat deze overeenstemming wordt bereikt, voorafgaand aan de controle van de jaarrekening. Het bedrag dat gemoeid is met de finale afrekening geldt vervolgens als een rechtmatige betaling en heeft als voordeel dat het kan resulteren in een aanzienlijk lagere onzekerheid aan het einde van het jaar.

Tip 2: Maak gebruik van de ‘Modelovereenkomst finale kwijting compensatie omzetderving en meerkosten Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2020’

Meer informatie

Toelichting op Model vaststellingsovereenkomst

Notitie accountantscontrole in relatie tot coronacompensatie sociaal domein 2020

Rechtmatigheid en corona-maatregelen in de jeugdzorg, Wmo en PGB (versie 24 februari 2021)

Administratieve en financiële processen en verantwoording (tijdens coronacrisis)

Lees ook het item over meerkosten sociaal domein in deze nieuwsbrief.

Bron: i-sociaal domein

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.