Handreiking Wet zorg en dwang voor Orthopedagogen en Psychologen

ambulante zorg, Jeugdzorg, Wzd

Geplaatst op: 29 juli 2021

In opdracht van het ministerie van VWS is in samenwerking met NVO, NIP, NVGzP en BPSW een handreiking gepubliceerd voor gedragswetenschappers. De handreiking richt zich specifiek op de verschillende rollen die orthopedagogen en psychologen kunnen vervullen binnen de Wzd. Op uitgebreide en heldere wijze wordt uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent voor hen.

In hoofdstukken 6 en 7 komen specifieke aspecten voor de jeugd- en ambulante zorg aan bod.

Handreiking

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.