Handreiking meerkosten door corona sociaal domein (gecontracteerde functies)

| Wmo, Jw

Geplaatst op: 12 november 2020

De VNG heeft de landelijke afspraken over de vergoeding van meerkosten door corona uitgewerkt in een handreiking voor de landelijke inkoop Jeugd en Wmo (LTA). Deze handreiking is richtinggevend voor de door de VNG gecontracteerde functies in het LTA.

Uitgangspunt van de handreiking zijn de eerder gemaakte landelijke afspraken over de meerkosten in de Jeugdhulp en de Wmo. (Zie het bericht van 3 juni 2020 onderaan dit bericht). De VNG kiest voor een landelijke handreiking voor het LTA omdat het aantal cliënten zeer beperkt is en de spreiding over het land groot.

De uitwerking geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe worden de meerkosten bepaald?
  • Hoe worden de meerkosten verdeeld over de individuele gemeenten?
  • Hoe worden de meerkosten vastgesteld?

Let op. In de handreiking wordt een drietal deadlines genoemd voor de aanlevering en de onderbouwing van de meerkosten:

  1. 15 december 2020 ten behoeve van de voorcalculatie naar de gemeente,
  2. 1 februari 2021 voor de VNG ten behoeve van het advies naar gemeenten,
  3. 1 maart 2021 voor de toekenning van de meerkosten door individuele gemeente.

Dit betekent dat u drie handelingen moet verrichten en dat de onderbouwing naar de gemeente vergezeld moet gaan van een schriftelijk advies van de VNG.

Voor de meerkosten geldt de periode maart – 31 december 2020.

Meer informatie:

Voor vragen: LC@vng.nl

Voor overige aanbieders sociaal domein lees ons artikel in deze nieuwsbrief “Verantwoording 2020 Wmo en Jeugdwet vastgesteld”.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.