Handreiking (gewelds)incidenten bij behandelsituaties

GGZ

Geplaatst op: 23 september 2021

In 2012 hebben politie en GGZ, in het landelijk Convenant 2012, afspraken gemaakt over het optreden van de politie bij een geweldsincident in de GGZ bij behandelsituaties. In het convenant is opgenomen dat politie en GGZ in de verschillende regio’s nadere afspraken met elkaar dienen te maken over de samenwerking bij geweldsincidenten tegen ggz-professionals of cliënten, zowel in de ggz-instelling als in de thuissituatie. De praktijk wijst uit dat dergelijke afspraken niet overal even concreet zijn gemaakt. Daarnaast lijkt de heftigheid van incidenten toe te nemen.

Dit in combinatie met de ontwikkeling dat ggz-professionals steeds meer cliënten in de thuissituatie beoordelen, begeleiden en/of behandelen, maakt dat de behoefte is ontstaan om een verdieping aan te brengen in hetgeen in het landelijk convenant is afgesproken en dit vast te leggen in een handreiking.

In 2021 is er ook gesproken met medewerkers van verschillende organisaties voor beschermd wonen en zijn aanvullende passages opgesteld, waarmee deze handreiking nu ook gebruikt kan worden bij geweldsincidenten in beschermd wonen.

Handreiking

Bron: Valente

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.