Handreiking gegevensuitwisseling bemoeizorg herzien

jeugdwet, Wmo

Geplaatst op: 19 augustus 2021

GGD GHOR Nederland heeft in opdracht van het ministerie van VWS de Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg (versie 2014) herzien. Deze herziene versie is aangepast aan nieuwe of gewijzigde wetgeving zoals onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Jeugdwet en WMO 2015.

Bemoeizorg is het verlenen van zorg terwijl er geen hulpvraag is, in situaties waarin niet-handelen geen optie (meer) is. De herziene handreiking gaat over het uitwisselen van persoonsgegevens voorafgaand aan en gedurende het bemoeizorgtraject en niet over het bieden van bemoeizorg. Er is geen wetgeving specifiek voor de situatie van het uitwisselen van persoonsgegevens bij bemoeizorg, wat in de praktijk leidt tot misverstanden. Daardoor wordt soms meer informatie gedeeld dan toegestaan en soms te weinig. Deze handreiking biedt handvatten voor het zorgvuldig uitwisselen van persoonsgegevens bij bemoeizorg.

Handreiking

Bron: GGD GHOR

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.