Handreiking dagbesteding gehandicaptenzorg geactualiseerd

| gehandicaptenzorg

Geplaatst op: 5 november 2020

BVKZ heeft meegewerkt aan de laatste versie van de handreiking dagbesteding gehandicaptenzorg. In deze versie worden een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden beschreven voor het veilig organiseren van dagbesteding voor mensen met een beperking.

De basis van dagbesteding blijft het opvolgen van de richtlijnen: 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen, bij klachten thuisblijven en drukte vermijden.

Uitgangspunt:

De nieuwe handreiking neemt als uitgangspunt dat er op lokaal/woningniveau wordt afgewogen op welke manier de dagbesteding wordt ingevuld. Dit om invulling te geven aan de afweging tussen het welzijn en de kwetsbaarheid van cliënten. Gelet op de diversiteit van de doelgroep en de situatie dat cliënten maatregelen niet begrijpen of behoefte hebben aan contact kan er worden afgeweken van de algemene maatregelen.
Zorg op maat is essentieel en de handreiking biedt handvatten om de dagbesteding op een alternatieve maar wel veilige manier in te vullen.

Communicatie:

Nu besmettingen toenemen en het covid-19 virus nog wel even onder ons zal zijn is de betrokkenheid en afstemming met alle betrokkenen belangrijk. Het vraagt, waar nodig, ook afstemming met andere bij de dagbesteding betrokken zorgaanbieders of organisaties.

Er wordt door cliënten, verwanten en medewerkers veel waarde gehecht aan duidelijke en tijdige informatie over de vorm en invulling van de dagbesteding. Om begrip te krijgen én te houden voor de maatregelen, is het belangrijk dat er proactieve communicatie plaatsvindt. Bijvoorbeeld door tijdig te overleggen over de wensen en de mogelijkheden van het dagbestedingsaanbod op korte termijn en het perspectief zo lang de algemene RIVM-richtlijnen gelden. Dit is in de komende periode ook een belangrijk onderwerp bij besprekingen van het ondersteuningsplan.

Elke organisatie maakt daarnaast zelf de afweging of zij medewerkers preventief een mondkapje laten dragen.
Vervoer van en naar de dagbesteding is onderdeel van deze handreiking.

De handreiking dagbesteding gehandicaptenzorg (versie 30 oktober) vindt u hier.

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.