Handreiking contactonderzoek

Zorgmedewerkers, Verpleeghuiszorg, Wlz, Gehandicaptenzorg, GGZ

Geplaatst op: 29 april 2021

In het 106st OMT-advies werden verdere versoepelingen binnen instellingen voor de langdurige zorg geadviseerd onder bepaalde voorwaarden. Deze adviezen zijn nu verwerkt in de handreiking contactonderzoek (versie 21 april) en in de uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers. Daarnaast heeft het RIVM de nieuwe Q&A’s over dit thema gepubliceerd.

De handreiking geldt ook als zorgmedewerkers en/of cliënten tegen Covid-109 gevaccineerd zijn. Vaccinatie geeft geen 100% bescherming en het is nog niet bekend hoe lang het vaccin beschermt. Ook is nog onvoldoende bekend in hoeverre iemand die gevaccineerd is toch het virus kan verspreiden. Vaccinatie vormt op dit moment dus geen reden om het testbeleid aan te passen. De verwachte effecten van vaccinatie binnen instellingen voor langdurige zorg geven wel ruimte voor enkele beperkte versoepelingen rondom quarantaine.

Definitie ‘in principe volledig gevaccineerd’ op groepsniveau binnen langdurige zorg instelling

Twee weken nadat de bewoners de mogelijkheid hebben gehad om zich volledig te laten vaccineren, beschouwt het RIVM de bewoners op groepsniveau als in principe volledig gevaccineerd. Voor instellingen waar de vaccinatiegraad onder de bewoners binnen een locatie laag is, bijvoorbeeld minder dan 80%, valt te overwegen om binnen die locatie geen of minder versoepelingen door te voeren, omdat de risico’s van versoepelingen hier groter zijn dan op locaties met een hoge vaccinatiegraad. 

Meer informatie:

Stroomschema testbeleid en inzet zorgmedewerkers

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.