Handreiking bonusregeling voor zorgmedewerkers gepubliceerd

Geplaatst op: 21 september 2020

Zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19 hebben recht op een bonus. Verpleegkundigen en verzorgenden in zorginstellingen, maar ook schoonmakers in de zorg. Als de zorgverlener aan de voorwaarden voldoet krijgt deze de bonus van de werkgever of opdrachtgever (de zorgaanbieder).

De zorgprofessional, zoals medewerker in loondienst, uitzendkracht of zzp’er, komt in aanmerking voor de bonus van € 1000 netto. De bonus is belastingvrij en telt niet mee voor toeslagen die de zorgverlener ontvangt.

Voorwaarden voor bonus

De bonusregeling is voor: Zorgprofessionals die zich tussen 1 maart tot 1 september 2020 hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19. Of die hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19. Of beide.

De zorgverlener werkte tussen 1 maart en 1 september 2020 op basis van een (arbeids)overeenkomst, bijvoorbeeld als werknemer, zzp’er of uitzendkracht.
De zorgverlener verdient niet meer dan 2 keer modaal (€ 73.000) bij een voltijd dienstverband. Voor zzp’ers en uitzendkrachten zijn maximale uurtarieven bepaald zodat beoordeeld kan worden of de zorgverlener meer dan 2 keer modaal verdient.
In de handreiking en Q&A worden de voorwaarden verder beschreven.

Bonusregeling voor pgb-zorgverleners

In de huidige regeling komt een pgb-zorgverlener nog niet in aanmerking voor de bonus. Wel volgt er een apart uitwerking van de subsidieregeling, waardoor een pgb-zorgverlener ook aanspraak kunnen maken op de bonus.
Zorgprofessionals werkzaam als pgb-zorgverlener (op grond van persoonsgebonden budget) vormen een aparte categorie in de regeling. De pgb-zorgverlener verricht namelijk werkzaamheden in het kader van een zorgovereenkomst die is afgesloten tussen de pgb-zorgverlener en de budgethouder. De budgethouder is geen zorgaanbieder zoals deze is gedefinieerd in de subsidieregeling.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.