Handreiking bezoek en logeren gehandicaptenzorg geactualiseerd

Gehandicaptenzorg

Geplaatst op: 5 november 2020

BVKZ heeft meegewerkt aan de nieuwe versie van de handreiking bezoek en logeren. Met in het achterhoofd de ‘tijdelijke wet maatregelen covid-19’ en de persconferentie van 13 oktober is de handreiking aangepast.

De basis van bezoek en logeren blijft het opvolgen van de richtlijnen: 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen, bij klachten thuisblijven en drukte vermijden.

Uitgangspunt aangepaste handreiking:

De nieuwe handreiking neemt als uitgangspunt dat er op lokaal/op woningniveau wordt afgewogen op welke manier bezoek gerealiseerd kan worden. Dit om invulling te geven aan de afweging tussen het welzijn en de kwetsbaarheid van cliënten. In het geval dat door een besmetting of beperkte mogelijkheid voor isolatie bezoek tijdelijk niet mogelijk is maakt de ‘tijdelijke wet maatregelen covid-19’ een uitzondering voor bezoek van o.a. mantelzorgers en 1 familielid of naaste van een cliënt.
De organisatie maakt daarnaast zelf de afweging of zij medewerkers en bezoekers preventief een mondkapje laten dragen.

Lange termijn beleid:

De routekaart is leidend voor de in te zetten maatregelen op landelijk of regionaal niveau. Nu we weten dat covid-19 een zaak van de lange adem is wordt het betrekken van cliënten en/of verwanten bij de te nemen maatregelen op locatieniveau essentieel. Hiermee wordt het draagvlak vergroot en wordt maatwerk mogelijk. Het gaat dan niet alleen om functionele afwegingen maar juist ook over de vraag hoe een gezamenlijk antwoord te vinden op morele en ethische kwesties.
De handreiking bezoek en logeren (versie 28 oktober) vindt u hier.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.