Grotere rol nodig voor kleine en middelgrote GGZ-aanbieders bij verlichten druk GGZ

Geplaatst op: 17 augustus 2023

Verlichten druk GGZ

Kleine en middelgrote GGZ-aanbieders kunnen een grotere rol spelen bij het verlichten van de druk op de GGZ. Dit staat in de publicatie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdhulp (IGJ) na toezicht op kleine en middelgrote GGZ-aanbieders.

Klik hier voor de IGJ publicatie

Samenwerkingsverbanden noodzakelijk

Kleine en middelgrote instellingen moeten vaker betrokken worden bij regionale overleggen om de toegankelijkheid tot de GGZ te vergroten en wachttijden te verlagen. Partijen zijn van elkaar afhankelijk om wachttijden in de GGZ te verminderen. Samenwerkingsverbanden met grote GGZ-aanbieders, huisartsen en het gemeentelijk sociaal domein zijn daarin helpend. De inspectie richt zich in haar toezicht op de domeinoverstijgende samenwerking rond de instroom naar de GGZ en het sociaal domein in de regio. Hiervoor spreekt de inspectie met kleine en middelgrote GGZ-aanbieders, betrokken organisaties in de regio’s en met de koepels binnen de GGZ.

Resultaat bezoeken IGJ

In 2022 bezocht de IGJ 47 kleine en middelgrote GGZ-aanbieders. Deze aanbieders hebben een omzet tussen 700.000 euro en 60 miljoen euro. De bezochte aanbieders bieden laagdrempelige, ambulante zorg voor lichtere klachten (basis GGZ) en zorg voor complexe psychische/psychiatrische problematiek (specialistische GGZ). De kwaliteit van zorg van deze GGZ-aanbieders is redelijk tot goed. Het merendeel voldoet ruim aan de normen van persoonsgerichte zorg (85%), deskundige hulpverlener (80%) en sturing op kwaliteit (83%). Bij de 15% van de bezochte GGZ-aanbieders, die niet voldeden aan de normen en waar risico’s waren voor de kwaliteit van zorg, heeft de inspectie direct gevraagd verbeteringen door te voeren.

Bron: IGJ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.