Governancecode Zorg geactualiseerd

Zorgmedewerkers

Geplaatst op: 9 december 2021

Governancecode 2022

governancecode-2022Aanleiding voor de actualisering van de Governancecode Zorg zijn de evaluatie van de code, adviezen van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) Governance innovatie- en adviescommissie en nieuwe wetgeving (Wtza). De herziene Governancecode Zorg geldt vanaf 1 januari 2022.

Belangrijkste wijzigingen

  • De adviezen over belangenverstrengeling en over de Governance van samenwerkingsverbanden zijn verwerkt in de vernieuwde code.
  • Voor toezichthouders zijn enkele bepalingen uit de code geschrapt omdat die nu opgenomen zijn in nieuwe wetgeving (Wtza).
  • Verder is veel explicieter aandacht besteed aan professionele zeggenschap. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een afspraak tussen V&VN, werknemersorganisaties en de brancheorganisaties in de zorg en de aanbevelingen uit het SER-rapport Aan de slag voor de zorg.  Er is nu opgenomen dat professionals invloed kunnen hebben op het beleid dat hen raakt in de dagelijkse beroepsuitoefening, maar ook dat ze betrokken worden bij de beleidskeuzes over ‘de zorg van morgen’.

Toepassing code voor kleine zorgorganisaties is niet gewijzigd

Kleine zorgorganisaties waar minder dan vijftig medewerkers in dienstverband werkzaam zijn, hoeven de code niet integraal toe te passen. Overwogen is om deze grens te verlagen naar 10 zorgverleners, omdat de Wtza de grens voor een aantal categorieën van zorginstellingen heeft verlaagd naar tien zorgverleners.  De Belangenorganisatie Zorg (BoZ) heeft besloten hier niet in mee te gaan, omdat ze dit niet proportioneel acht en voor de Wtza vergunningsplicht een overgangsperiode van twee jaar geldt. Mede afhankelijk van hoe dit aspect van de implementatie van de Wtza zal verlopen, zal de BoZ t.z.t. de grens van vijftig medewerkers opnieuw overwegen voor toepassing van de code

Geactualiseerde Governancecode 2022

Bron: VGN en GGZ Nederland

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.