Gegevensaanlevering verplichte en onvrijwillige zorg

Jeugdzorg, Verpleeghuiszorg, Wijkverpleging, Gehandicaptenzorg, Thuiszorg, GGZ

Geplaatst op: 15 april 2021

In de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) staat dat zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens over de toepassing van verplichte en onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de inspectie. Het gaat om een digitaal overzicht en een analyse. 

Over welke gegevens gaat het?

In hoofdstuk drie van zowel de Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg (Rvggz) als de Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Rzd) van het ministerie van VWS staan de nadere eisen met betrekking tot de gegevensverwerking.

Hoe gegevens aanleveren?

De analyse en het digitaal overzicht levert u in aparte bestanden aan bij de inspectie via Mijn IGJ. Hiervoor heeft u geen account nodig. Mijn IGJ is een nieuw portaal voor het uitwisselen van informatie tussen zorgaanbieders en de IGJ. Aanlevering per e-mail is niet meer mogelijk. Via de volgende links komt u direct in Mijn IGJ (voor beide wetten gelden dezelfde links):

Lees voor het aanleveren, eerst de nadere informatie die voor u van toepassing is op de site van de IGJ.

Belangrijke data aanleveren gegevens Wzd en Wvggz

Verplichte of onvrijwillige zorg:

  • 23 september 2021* – het digitale overzicht over januari 2021 tot en met juni 2021
  • 12 februari 2022 – het digitale overzicht over juli 2021 tot en met december 2021

* In de Rvggz staat dat het overzicht uiterlijk zes weken na afloop van de periode waarover het gaat aangeleverd moet worden. De inspectie realiseert zich dat dit de eerste keer vanwege de inrichting van de systemen een probleem kan opleveren. Daarom is deze datum gesteld op twaalf weken na afloop van de periode waarover het gaat. 

Analyse Wvggz:

  • 1 november 2021* – de analyse over januari 2021 tot en met juni 2021
  • 26 maart 2022 – de analyse over juli 2021 tot en met december 2021

Analyse Wzd:

  • 1 juli 2021 – De analyse over 2020
  • 1 juli 2022 – De analyse over 2021

Verleent u zorg die valt onder de Wzd én de Wvggz? Dan kunt u één analyse maken, die gaat over beide wetten.

Meer informatie

De inspectie werkt aan een informatiepagina met verdere uitleg over de gegevensaanlevering: het waarom, wat en hoe. Op deze pagina’s komen ook instructievideo’s. Aanvullend daarop organiseert de inspectie vragenuurtjes over de gegevensaanlevering Wvggz en de gegevensaanlevering Wzd. Hierover volgt meer informatie.

Bron: IGJ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.