Fraude in de zorg – Wijkverpleging aan kop

Geplaatst op: 3 augustus 2023

Fraude in de zorg

In 2022 zijn er in totaal 424 signalen van zorgfraude ingebracht, 356 gaan daarvan over zorgaanbieders, zo schrijft het Informatie Knooppunt Zorgfraude in haar jaarlijkse rapport 
De signalen bevatten aanwijzingen voor fraude, maar dat is (nog) geen bewijs van fraude. Binnen het IKZ worden deze signalen gedeeld, besproken en verrijkt, zodat opsporing, toezichthouders en zorgverzekeraars hier verder mee aan de slag kunnen gaan.

Bekijk het jaarlijks rapport

Meest voorkomende vorm van fraude

De meest voorkomende vorm van fraude is meer of andere zorg declareren dan er is geleverd. Ook komt het vaak voor dat er zorg gedeclareerd is zonder dat er zorg is geleverd.
Het merendeel van de signalen vallen onder de Zorgverzekeringswet. De Wmo komt op de tweede plaats.

Vaker signalen over vervalsing

Verschillende signalen omschrijven het misbruik van de AGB-code of BIG-registratie of het gebruik van een onjuiste titel van zorgverleners, zoals het uitkomen als verpleegkundige zonder de juiste opleiding en/of papieren. Ook komen er steeds vaker signalen over zorgverleners die een vervalste VOG of diploma hebben.

Presentatie

We hebben in het voorjaar, samen met DUO en de IGJ, een webinar over het checken van VOG’s en diploma’s georganiseerd. U kunt de presentatie en toelichting terugkijken.

Klik hier om terug te kijken

verplichte deelname

Binnen het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) werken negen organisaties samen om zorgfraude te bestrijden zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de IGJ, ZN, Nza en de Belastingdienst. In totaal zijn nu 248 van de 344 gemeenten aangesloten. In de pas aangenomen Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz) zijn verplicht gemeenten om zich aan te sluiten. Het IKZ  wordt een rechtspersoon met een wettelijke taak. Zo ontstaat er één loket waar fraudemeldingen van de verschillend zorgfinanciers bij elkaar worden gebracht.

Bron: Zorg&SociaalWeb

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.