Extra geld beschikbaar voor jeugdzorg

Jw, Jeugdzorg, GGZ

Geplaatst op: 29 april 2021

Het demissionaire kabinet trekt dit jaar 613 miljoen euro uit voor gemeenten om de acute problematiek in de jeugdzorg op te lossen. Die afspraak hebben het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gemaakt.

Jeugd-GGz

Met dit geld hoopt het demissionaire kabinet een aantal acute knelpunten in de jeugdzorg aan te pakken. Zo wordt de crisiscapaciteit in de jeugd-ggz tijdelijk uitgebreid. Dit moet helpen om beter aan de grotere zorgvraag te voldoen. Mede door corona wordt er op de jeugd-ggz namelijk een extra groot beroep gedaan. Verder wordt een deel van het geld ingezet om de wachttijden voor specialistische jeugdzorg in de regio aan te pakken.

Extra budget

Het bedrag komt bovenop de 300 miljoen euro die eerder is toegezegd voor 2021. Ook ontvingen gemeenten eerder in totaal bijna 100 miljoen euro in de vorm van steunpakketten voor jongeren in het kader van corona.

Om jongeren blijvend passende zorg te bieden, is het nodig om de beheersbaarheid van het jeugdstelsel te vergroten. Het Rijk en gemeenten zullen dit samen verder uitwerken in de vorm van een aantal maatregelen. Hierbij zijn fundamentele keuzes nodig voor de langere termijn, zegt staatssecretaris Blokhuis.

Lees meer:

Nieuwsbericht rijksoverheid

Kamerbrief over afspraken VNG-Rijk aanpak problematiek jeugdzorg

Bron: Nederlands jeugdinstituut

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.