Eindrapport medisch generalistische zorg aangeboden aan VWS

Gehandicaptenzorg

Geplaatst op: 31 maart 2022

Eindrapport MGZ 

eindrapport-mgzCovenant

Mensen met verstandelijke beperkingen (VB) hebben, net als iedereen, recht op goede, passende medisch generalistische zorg (MGZ) van huisartsen en artsen VG, ongeacht of ze thuis of bij een zorgorganisatie wonen. De beschikbaarheid en kwaliteit van de MGZ staat echter om verschillende redenen onder druk. Om betere voorwaarden te creëren en zorgverleners in de MGZ te faciliteren, hebben eind 2020 verschillende betrokken partijen een convenant getekend.

De organisatie ‘Sterker op eigen benen’ voerde een verkennend, kwalitatief onderzoek uit over hoe dit convenant in de praktijk wordt uitgevoerd en welke succesfactoren en belemmeringen hierbij een rol spelen. Dit onderzoek was in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en in samenwerking met VGN, NVAVG en LHV.

Resultaten onderzoek

Uit interviews bleek dat, ondanks dat het convenant niet altijd bekend was bij de deelnemers,de landelijke afspraken wel als opening voor gesprekken gebruikt werd om de regionale samenwerking te verbeteren. De resultaten laten echter zien dat het invullen van de randvoorwaarden zoals beschreven in het convenant en zoals in de praktijk wordt gedaan niet altijd met elkaar overeenkomen.

Het onderzoek geeft een goed inzicht in de complexiteit van de MGZ, de invloed van relationele verhoudingen en de drempels bij regionale samenwerking. Het rapport is inmiddels aangeboden aan het ministerie van VWS. Zij houden zich momenteel bezig met de vervolgstappen.

Lees hier het eindrapport MGZ

Bron: Sterker op eigen benen

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.