Doorontwikkeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang

beschermd wonen

Geplaatst op: 19 november 2020

In opdracht van de VNG en het ministerie van VWS heeft bureau HHM in beeld gebracht hoe het in de regio’s voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang staat met de uitvoeringsafspraken die voortvloeien uit het advies van de commissie Dannenberg (2015), wat de ondersteuningsbehoefte van de partijen in de regio is en hoe regio’s van elkaar kunnen leren.

Het rapport

Bureau HHM concludeert dat in alle regio’s actief voorbereidingen worden getroffen voor de doordecentralisatie van beschermd wonen. Ten opzichte van 2017 – toen bureau AEF op verzoek van de VNG en het ministerie van VWS de landelijke stand van zaken in beeld heeft gebracht – hebben alle regio’s forse stappen gezet. Zo heeft elke regio een visie opgesteld en zijn in meer dan de helft van de regio’s concrete uitvoeringsafspraken gemaakt. De andere regio’s zijn hier nog mee bezig. Zij willen eerst duidelijkheid over enkele landelijke ontwikkelingen (zoals het nieuwe verdeelmodel voor beschermd wonen) voordat de uitvoeringsafspraken definitief kunnen worden vastgesteld. Bureau HHM merkt daarbij op dat er in 2021 nog veel te doen is om de uitvoeringsafspraken op alle onderdelen voor 1 januari 2022 gereed te hebben. De grootste opgaven voor de komende maanden en jaren liggen op het gebied van samenwerking, inrichting van het zorglandschap en het creëren van passende huisvesting.

Een deel van de regio’s geeft reeds uitvoering aan de gemaakte afspraken en daarmee aan de beweging richting ‘beschermd thuis’. De mate waarin de regio’s hierin slagen, is divers. Iedere regio kiest hierin zijn eigen ontwikkelpad en stelt zijn eigen prioriteiten, passend bij de lokale situatie.

Reactie van de Minister

Het rapport ‘Landelijke stand van zaken. Doorontwikkeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang’ geeft een goed beeld van de beweging die de afgelopen jaren in gang is gezet en de concrete stappen van regio’s daarin. Sinds het uitkomen van het advies van de commissie Dannenberg is er veel gebeurd en grote vooruitgang geboekt. Tegelijkertijd maakt dit rapport duidelijk dat we er nog niet zijn. De komende periode zullen partijen op landelijk niveau en partijen in de verschillende regio’s nog diverse afspraken moeten maken om te zorgen dat we goed voorbereid zijn op de doordecentralisatie van beschermd wonen. Daarbij moet – zoals bureau HHM ook aangeeft – onderscheid worden gemaakt tussen de zaken die voor de implementatie van het nieuwe verdeelmodel gerealiseerd moeten zijn en de zaken die ook na de implementatie van het nieuwe verdeelmodel gerealiseerd kunnen worden.

Voor meer informatie zie de Kamerbrief en de rapporten:

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.