Dit najaar nieuwe vaccinatieronde tegen corona voor risicogroepen en zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers, Verpleeghuiszorg, Gehandicaptenzorg

Geplaatst op: 6 juli 2023

Najaar nieuwe vaccinatieronde corona

In het najaar van 2023 komt er een nieuwe vaccinatieronde tegen het coronavirus voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden van corona. Met de coronaprik wordt hun bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname weer op peil gebracht. Ook de zorgmedewerkers met direct patiëntencontact komen in aanmerking voor een vaccinatie. Dat schrijft minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad om dit najaar te starten met een structureel vaccinatieprogramma tegen corona.

Start najaarsronde en vaccins

De minister van VWS vraagt het RIVM en GGD GHOR Nederland om voorbereidingen te treffen om de vaccinatieronde dit najaar uit te kunnen voeren. Afhankelijk van de leveringen van de vaccins en de benodigde voorbereidingstijd bij de GGD’en, wil het ministerie van VWS in oktober te starten met de eerste prikken. Mocht in de komende weken blijken dat de nieuwe vaccins niet op tijd beschikbaar zijn, dan wordt het OMT-Vaccinaties om aanvullend advies gevraagd over welk vaccin in te zetten.

Wie krijgt de prik?

  • Mensen van 60 jaar en ouder, volwassenen en kinderen uit medische hoogrisicogroepen (bijvoorbeeld mensen met een afweerstoornis) en volwassenen uit medische risicogroepen die jaarlijks een uitnodiging krijgen voor de griepprik.
  • Zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten krijgen de mogelijkheid een coronaprik te halen.
  • Voor zwangere vrouwen is de coronaprik het hele jaar beschikbaar. Zij krijgen de vaccinatie aangeboden in de 22e week van hun zwangerschap.

Een coronaprik voor de algemene bevolking is niet nodig omdat onder de bevolking jonger dan 60 jaar sprake is van een hoge mate van bescherming. Dit komt door de combinatie van een doorgemaakte besmetting en/of vaccinatie en omdat de kans dat zij ernstig ziek worden relatief klein is. Wel is er, zoals de Gezondheidsraad ook adviseert, in individuele gevallen de mogelijkheid om een herhaalvaccinatie te krijgen voor personen buiten de gespecificeerde doelgroepen, bijvoorbeeld voor mensen met een kwetsbaar gezinslid.

Wat doet BVKZ?

We zijn betrokken bij de ontwikkeling van de toeleiding van zorgmedewerkers om de vaccinatieroute te versimpelen. Na de zomer wordt de route bekend gemaakt en we houden u via de gebruikelijke kanalen op de hoogte.

Bron: Rijksoverheid

 

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.