Dit is hoe de route van het vaccinatieprogramma loopt

Geplaatst op: 21 december 2020

Er is nieuws van het vaccinatiefront.
De keuzes in de volgorde van vaccineren zijn ingegeven door het feit dat het Pfizer-vaccin als eerste geleverd zal worden, gevolgd door het Moderna-vaccin.

Vaccineren van zorgverleners van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor ouderen

Begin januari 2021 wordt een levering van het Pfizer-vaccin (500.000 doses) verwacht.
Op basis van deze 1e levering is gekozen om de kwetsbare groepen eerst te vaccineren. Vanwege logistieke karakteristieken van dit vaccin (975 flacons per verpakking, bewaren bij – 70 graden) is dit minder geschikt voor toediening op locaties van zorgaanbieders. Daarom wordt gewerkt vanuit 25 vaste vaccinatie-locaties. Deze worden in drie stappen (8, 11 en 17 januari) gerealiseerd door de GGD.

Voor bewoners van instellingen voor ouderenzorg is deze wijze van vaccineren inclusief reizen natuurlijk niet geschikt. Daarom wordt dit vaccin ingezet voor zorgverleners, waarbij personeel van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor ouderen als eerste aan de beurt is. Details daarover volgen en communicatie daarover loopt via BVKZ.

Vaccineren van bewoners van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor ouderen

Het Moderna-vaccin wordt later geleverd en kan wel op de zorglocatie worden toegediend. Dit vaccin wordt dus ingezet voor bewoners, waarbij wederom de bewoners van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor ouderen als eerste aan de beurt zijn.

De vaccinatie wordt gedaan door de instellingsarts. Bij kleinschalige woonvormen die niet over een instellingsarts beschikken, wordt de vaccinatie uitgevoerd door de huisarts.
Omdat huisartsenzorg in kleinschalige woonvormen al een tijd lang een onderwerp van discussie is, heeft BVKZ expliciet gevraagd of hierover goede afspraken gemaakt zijn met de huisartsen. Er is ons verzekerd dat dat het geval is en dat de huisartsen bereid zijn om dit op zich te nemen.
Voor de zekerheid zullen wij vanuit BVKZ hierover nog contact opnemen met de LHV, ook om te informeren hoe zij dat precies gaan uitvoeren. Ook hier geldt weer dat BVZK is aangehaakt op de informatie en communicatie en dat wij onze leden hierover uiteraard zullen informeren.

Vaccineren van bewoners intramurale gehandicaptenzorg

Nadat de groep bewoners van verpleeghuizen en kleinschalige wooninitiatieven voor ouderen is gevaccineerd, is de volgende groep in de prioriteitsvolgorde de bewoners van intramurale instellingen in de gehandicaptenzorg. Na enig aandringen vanuit onze kant worden ook bewoners van kleinschalige woonvormen gezien als intramuraal wonend. De voorrangsgroep wordt verder beperkt tot uitsluitend diegenen met een Wlz indicatie. Wonen met WMO grondslag behoort niet tot cliëntgroep die met voorrang aan de beurt is.
BVKZ heeft daarbij gewezen op het feit dat er ook wooninitiatieven bestaan met een gemengde groep bewoners, sommigen met een Wlz indicatie, anderen met een WMO indicatie. Wij hebben aangegeven dat we ons slecht kunnen voorstellen dat als de huisarts komt vaccineren, een deel van de bewoners wel, en een ander deel niet gevaccineerd zou worden. Dan bereik je immers nog niet de veiligheid die je wilt bieden aan de meest kwetsbare bewoners.
Dit punt kan rekenen op het begrip en de aandacht van het ministerie van VWS en zal samen met BVKZ verder worden uitgewerkt.

Overige doelgroepen

Zodra er meer bekend is over het vaccineren van de overige doelgroepen in de zorg, dan informeren wij u via onze nieuwsbrieven en de website.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.